Actueel

Insluitingsclausule beperkte huwelijksgemeenschap

Voor huwelijken voltrokken tot en met het jaar 2017 geldt dat schenkingen en erfenissen standaard in de algehele huwelijksgemeenschap vallen, ook al zijn ze voor de datum dat men in het huwelijk trad ontvangen. Dit is anders wanneer de erflater destijds in zijn of haar testament of de schenker bij het verstrekken van een gift, een zogeheten ‘uitsluitingsclausule’ had opgesteld. In dat geval blijft de schenking of de erfenis ten alle tijden het bezit van die ene specifieke partner in het huwelijk.

Lees verder

Huuropschorting retailsector coronacrisis

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar de een stuk harder dan de ander. Ook in de retailsector vallen rake klappen. Waar de personeelskosten door reeds genomen maatregelen van de overheid kunnen worden beperkt, lopen de huurlasten voor winkeliers vooralsnog gewoon door.

 

Lees verder

Onbelaste reiskostenvergoeding tijdens corona crisis

De bijzondere situatie van een crisis zoals de corona epidemie, zorgt voor bijzondere situaties met soms onvoorziene consequenties. Ook fiscaal gezien blijft het daarbij uitkijken. Dat geldt ook voor de regels omtrent het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken.

Lees verder