Actueel

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401.

Lees verder

Oppassen met dagtekening belastingaanslagen

Let op met het betalen van aanslagen van de belastingdienst met een toekomstige dagtekening!

De Belastingdienst is gestart met het versturen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting over 2020. Wanneer u bijvoorbeeld zelfstandige bent dan kunt u zo’n aanslag ontvangen. Als basis voor dergelijke aanslagen worden gegevens genomen die reeds bij de belastingdienst bekend zijn.

Lees verder

Slapend dienstverband verboden

Slapend dienstverband voor ontlopen transitievergoeding voortaan verboden

Wanneer een medewerker wordt ontslagen na twee jaar ziek te zijn geweest, dan ontvangt hij van de werkgever een zogenaamde transitievergoeding. Voor een werknemer is dat de minimale ontslagvergoeding waarop hij recht heeft. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de werknemer voor (de financiële gevolgen van) ontslag. Ook is het een vorm van financiële steun om overstap naar een andere dienstbetrekking te kunnen…

Lees verder