Downloads

Van een brochure over Hut Accountants tot documenten die u kunt gebruiken bij de jaarafsluiting.

Hut Accountants

 

Belastingdienst

 Voorbeeldafspraak verbod op prive gebruik bestelauto

Rapportages

Jaarwerk

U treft voor het jaarwerk aan, welke u - indien van toepassing - kunt invullen. Aan de hand van de door u ingevulde lijsten kunnen wij diverse posten in de jaarrekening voorzien van een goede onderbouwing.

Posten die al uit de door u gevoerde administratie blijken, hoeft u natuurlijk niet nogmaals op onderstaande lijsten te vermelden. Denk hierbij aan een debiteuren- op crediteuren openstaande postenlijst of voorraadlijst die u uit uw administratiesoftware kunt printen.

 

Voorraad tellijst

Gebruik deze lijst voor het inventariseren van uw voorraden op 31 december indien u geen geautomatiseerde voorraadregistratie heeft.

Download voorraad tellijst

Vorderingen

Deze lijst kunt u invullen voor omzet aan afnemers die betrekking heeft op het oude boekjaar, maar welke pas in het nieuwe boekjaar worden ontvangen.

Download Vorderingen

Schulden

Hier kunt u kosten van het oude boekjaar invullen, die pas in het nieuwe boekjaar zullen worden betaald.

Download schulden

Downloads

 

Vooruitbetaalde kosten

Dit betreft kosten, die in het oude boekjaar zijn geboekt/betaald, maar die in feite (gedeeltelijk) betrekking hebben op het nieuwe boekjaar.

Download vooruitbetaalde kosten

Vooruitontvangen bedragen

Hieronder kunt u omzet opnemen, die al in het oude boekjaar is ontvangen of gefactureerd, maar die feitelijk (gedeeltelijk) betrekking heeft op het nieuwe boekjaar.

Download vooruitontvangen bedragen

Kasgeld

Hier kunt u ter onderbouwing van het kassaldo de aantallen per munt en biljet invullen. Let op: het getelde bedrag dient aan te sluiten op het kassaldo volgens de administratie.

Download kasgeld

Highlights vanuit onze branche