Over Hut Accountants

Het verhaal van Hut Accountants gaat terug tot in de jaren ’80. Eén ding staat voorop: we zijn nooit bang om te veranderen en in te spelen op het steeds veranderende landschap.

Om ondernemers met hun belastingaangiftes te helpen, is Reit Hut begin jaren ’80 een belastingadviesbureau gestart. De focus kwam in de loop van de jaren echter steeds meer te liggen op accountancy. Het kantoor veranderde van een belastingadviesbureau naar een accountantskantoor met een adviserend karakter. 

Naamsverandering en verhuizing

In 1986 werd Hut accountant-administratieconsulent (AA), later volgde de certificerende titel. Omdat de naam niet meer bij het dienstenpakket paste, is ook de naam van het kantoor veranderd: vanaf dat moment heetten we Accountantskantoor HUT. 

Al snel volgde de volgende verandering: begin jaren negentig vond er een verhuizing plaats. Sindsdien vestigen we ons in het pand aan Mensinge 2, het pand van de voormalige Christelijke Kleuterschool.

Sinds de eerste computer in 1983 houden we de snelle ontwikkelingen op gebied van automatisering goed bij. De werkprocessen binnen het kantoor zijn verregaand geautomatiseerd, waardoor de activiteiten zo efficiënt als mogelijk kunnen worden uitgevoerd.

Van Accountantskantoor HUT naar Hut Accountants

De situatie nu? De focus ligt nog steeds op accountancy en het geven van bedrijfsadvies. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, ondergingen we in 2018 de laatste verandering. Een naamsverandering. Accountantskantoor HUT onderscheidt zich nu met twee specialisaties: Hut Accountants en Hut Bedrijfsadviseurs. 

Onder leiding van drie vennoten wordt het kantoor voortgezet. Het adviserende karakter waar we sinds de jaren ’80 de focus op leggen speelt nog steeds een belangrijke rol. Door onze vergaande betrokkenheid bij de ondernemingen en de ondernemers daarachter durven wij ons hierom ook meer dan een gewone accountant te noemen.

Hoe wij dat doen? Bekijk onze diensten

Bekijk onze diensten
Highlights vanuit onze branche