Actueel

Versoepeling urencriterium coronacrisis

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek, een extra fiscale aftrekpost op de winst uit onderneming die u als zelfstandig ondernemer realiseert, moet u voldoen aan het urencriterium. Dat stelt dat u als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar binnen uw onderneming actief moet zijn. Dit komt overeen met gemiddeld 24 uur per week.

Lees verder

Voorschot subsidie praktijkleren mbo coronacrisis

Biedt u een of meer praktijkleerplaatsen aan in uw bedrijf voor studenten in het MBO? Dan bent u wellicht al bekend met de subsidie praktijkleren. De subsidie praktijkleren biedt voor diverse typen praktijkleerplaatsen een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor de student die u binnen uw bedrijf begeleidt. Eerdere jaren ontving u het subsidiebedrag altijd na afloop van het schooljaar. I.v.m. de coronacrisis is het nu mogelijk om een voorschot aan te vragen voor de subsidie praktijkleren voor…

Lees verder

Insluitingsclausule beperkte huwelijksgemeenschap

Voor huwelijken voltrokken tot en met het jaar 2017 geldt dat schenkingen en erfenissen standaard in de algehele huwelijksgemeenschap vallen, ook al zijn ze voor de datum dat men in het huwelijk trad ontvangen. Dit is anders wanneer de erflater destijds in zijn of haar testament of de schenker bij het verstrekken van een gift, een zogeheten ‘uitsluitingsclausule’ had opgesteld. In dat geval blijft de schenking of de erfenis ten alle tijden het bezit van die ene specifieke partner in het huwelijk.

Lees verder