Actueel

Nieuwe afschrijvingsbeperking onroerend goed per 01-01-2019 voor de vennootschapsbelasting

De mogelijkheid om op onroerende zaken af te schrijven voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen is per 1 januari 2019 verder beperkt. Ongeacht het gebruik mag maar tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab): wat verandert er per 1 januari 2020?

Eindelijk is het zover: de WAB is door de Eerste Kamer.
Vanaf 1 januari 2020 treedt de wet in werking.

De naam van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is niet voor niets gekozen. De wet streeft namelijk naar meer balans tussen vaste en flexibele contracten op de arbeidsmarkt.
Daartoe zijn, kort samengevat, 5 maatregelen genomen:

 

Lees verder

Cursus Snelstart voor ondernemersvereniging Annen

Van de ondernemersvereniging Anno uit Annen kwam het verzoek of ons kantoor een presentatie zou willen geven over het boekhoudprogramma SnelStart. Ondernemers die er mee werken zouden graag extra informatie willen, omdat ze het idee hebben dat ze meer met het programma kunnen doen dan nu. Ook ondernemers die het programma niet kenden leek het interessant. Enerzijds om informatie t.b.v. hun eigen administratie op te doen, anderzijds om wellicht zelf ook t.z.t. met een boekhoudprogramma te gaan werken.

Lees verder