Actueel

Nieuw wetsvoorstel fiscale behandeling box 3 open voor consultatie

De problemen omtrent de fiscale behandeling van box 3 die zich eind 2021 openbaarden, moeten worden opgelost. Daarvoor is de ontwikkeling van complexe nieuwe wetgeving nodig. Er ligt nu een nieuw wetsvoorstel voor fiscale behandeling ten behoeve van box 3 vanaf 2027, dat open is voor consultatie.

Lees verder

De fiscale versoepeling ten bate van sanering coronaschulden wordt verlengd tot in 2024

De noodzaak tot terugbetaling van fiscale coronaschulden is een actueel thema. Recent berichtten wij u al dat de Belastingdienst over gaat tot invordering bij corona gerelateerde betalingsachterstanden en over hoe u dat kunt voorkomen. Voor veel ondernemers zet dat flinke druk op de ketel. Er is nu echter ook goed nieuws want de fiscale versoepeling t.b.v. terugbetaling van coronaschulden d.m.v. sanering, wordt verlengd tot in 2024.

Lees verder

Was er sprake van btw-belaste intracommunautaire verwerving dan telt btw mee voor margeregeling

Het is mogelijk dat een wederverkoper via een btw-belaste intracommunautaire verwerving een goed verkrijgt dat hij vervolgens verkoopt met toepassing van de margeregeling. Het Hof van Justitie van de EU bepaalde recent dat de betaalde btw in dat geval dient te worden opgenomen als heffingsmaatstaf voor de margeregeling.

Lees verder