Van eenmanszaak naar bv: 3 redenen en manieren

Er zijn verschillende redenen waarom het interessant kan zijn om uw bedrijf om te zetten van eenmanszaak naar bv. Daarbij zijn er ook meerdere manieren om dat te kunnen bewerkstelligen. ‘Van eenmanszaak naar bv’. Hut Accountants legt uit welke beweegredenen er zijn en welke manieren van omzetting er zijn.

Waarom van  een eenmanszaak naar bv omzetten? 3 redenen

Er zijn 3 belangrijke redenen om van uw eenmanszaak een bv te maken.

Reden 1: Bij toename van de winst biedt een bv belastingvoordelen

Een bv betaalt vennootschapsbelasting over de winst, met tarieven die jaarlijks variëren van ongeveer 19% tot 26%. Eigenaren van eenmanszaken betalen inkomstenbelasting over hun winst, met tarieven tot wel 52%. Het fiscale stelsel in Nederland is zo ingericht dat bij een hoge winst een bv fiscaal voordeliger kan zijn voor de ondernemer. Maar let op, bij een hoge winst is een bv niet altijd voordeliger, bijvoorbeeld als alle winst word opgenomen voor privédoeleinden als salaris of dividend. 

Reden 2: U wilt uw persoonlijke financiële aansprakelijkheid beperken

Bij een bv is het privévermogen van de directeur(en) en aandeelhouders wettelijk gescheiden van het vermogen van de bv. Schuldeisers van de bv kunnen dus in principe alleen het vermogen van de bv aanspreken, niet het privévermogen van de betrokken eigenaar(en). Zeker wanneer de bv grote financiële verplichtingen aangaat is dat een voordeel. Uw woning, spaargeld en privé auto lopen geen gevaar.

Reden 3: Wanneer u uw zaak wilt gaan verkopen.

De overnamewaarde van een bv ligt vaak hoger dan die van een eenmanszaak, door de beperkte aansprakelijkheid en het lagere fiscale tarief. Voor kopers is een bv namelijk aantrekkelijker vanwege de geordende structuur en het gescheiden vermogen. Dit maakt de verkoopkansen groter en kan leiden tot een betere koopprijs.

Van een eenmanszaak naar bv omzetten? 3 manieren

Het omzetten van uw eenmanszaak naar bv kan op 3 manieren:

Manier 1: De activa-passivatransactie

Dit houdt in dat u de bezittingen (activa) en de schulden (passiva) van de eenmanszaak tegen de marktwaarde verkoopt aan een nieuw op te richten bv. Dat betekent dat de boekwaarden van de activa veranderen. Deze manier van omzetting is eenvoudig en snel. Het vergt naast oprichting en inschrijving van een bv via de notaris, alleen een zogenaamde activa-passiva overeenkomst waarin u opsomt welke activa en passiva u aan de nieuwe bv verkoopt.

Manier 2: De geruisloze inbreng

Geruisloze inbreng van uw eenmanszaak in een bv betekent dat de bv verder gaat met dezelfde activa-boekwaarden als die van de eenmanszaak. In dat geval is er dus geen sprake van boekwinst en hoeft men geen belasting af te dragen over de meerwaarde van uw eenmanszaak. Brengt u bijvoorbeeld een bedrijfspand in met een actuele boekwaarde van € 200.000, dan kunt u die boekwaarde ook in de nieuwe bv voor dat bedrag op de balans opnemen. Ook wanneer de werkelijke marktwaarde van het gebouw inmiddels is verdrievoudigd.

De geruisloze inbreng vergt onder andere een akte van inbreng die u met de notaris moet opstellen.

Manier 3: Ruisende inbreng

Ook in geval van een ruisende inbreng verkoopt u uw eenmanszaak aan een nieuw op te richten bv. Echter hier hanteert u de actuele, werkelijke marktwaarde van activa. U kunt dat zelfs met 3 maanden terugwerkende kracht doen. Bij ruisende inbreng van uw eenmanszaak in een bv moet u in principe belasting betalen over de stakingswinst. Deze meerwaarde is het verschil tussen de waarde van de onderneming volgens de koopprijs van de bv-aandelen en de fiscale boekwaarde van de eenmanszaak. In tegenstelling tot bij de geruisloze omzetting hoeft u echter niet 3 jaar te wachten met het verkopen van uw aandelen. U kunt uw bedrijf dus sneller verkopen.

Hulp bij het veranderen van uw ondernemingsvorm

Afgezien van de eenmanszaak en de bv kent Nederland nog meer rechtsvormen. Welke ondernemingsvorm het meest geschikt is op welk moment, dat kunnen de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants u vertellen. Vraag hen gerust om advies. In samenwerking met onze partners helpen wij u graag op weg.