Klachtenregeling

Het doel van onze klachtenregeling is: Om klachten van klanten naar ieders tevredenheid op te lossen; Om van de klachten te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in ons interne beheersingsysteem.

Hoe dient u uw klacht in:

Mondeling: Bij één van onze medewerkers.
E-mail: info@hutaccountants.nl (uw e-mail wordt altijd vertrouwelijk behandeld).
Schriftelijk: aan de compliance officer, (t.a.v. dhr. K. van Osch). 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Vermeld bij de klacht (indien van toepassing) de volgende gegevens:

 • uw eigen naam, bedrijfsnaam,
 • adres,
 • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 • uw e-mailadres;
 • een duidelijke omschrijving van de klacht;
 • de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
 • de reden waarom u de klacht indient;
 • omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de onderstaande wijze

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij: òf telefonisch of schriftelijk reageren om de klacht af te handelen, òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht uw klacht afhandelen;
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven met wie u te maken heeft;
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden. Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of is de klacht naar uw oordeel nog steeds niet bevredigend afgehandeld, dan kunt u dat kenbaar maken door een een brief te sturen naar ons postadres (ter attentie van K. van Osch).

 U kunt op elk moment in deze procedure uw klacht intrekken. Deze procedure stopt dan direct. 

Highlights vanuit onze branche