Aanhouden van een slapend dienstverband voor het ontlopen van betaling transitievergoeding wordt verboden. Neem contact op met Hut accountants voor advies.

Slapend dienstverband voor ontlopen transitievergoeding voortaan verboden Wanneer een medewerker wordt ontslagen na twee jaar ziek te zijn geweest, dan ontvangt hij van de werkgever een zogenaamde transitievergoeding. Voor een werknemer is dat de minimale ontslagvergoeding waarop hij recht heeft. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor de werknemer voor (de financiële gevolgen van) ontslag. Ook is het een vorm van financiële steun om overstap naar een andere dienstbetrekking te kunnen realiseren.

De transitievergoeding is vrij besteedbaar. Deze vergoeding is feitelijk bedoeld om te gebruiken voor scholing of begeleiding bij het zoeken naar ander werk. Wordt een medewerker niet door zijn werkgever ontslagen, dan ontstaat een zogenaamd slapend dienstverband en hoeft er geen transitievergoeding door de werkgever te worden betaald. Het aanhouden van een slapend dienstverband om de transitievergoeding te kunnen ontlopen, is nu echter wettelijk verboden.

Waarom zou een werkgever een slapend dienstverband aanhouden?

Na twee jaar loondoorbetalingen krijgt een arbeidsongeschikte werknemer een uitkering via UWV. De werkgever mag de werknemer dan ook ontslaan via UWV. Veel werkgevers besloten tot voor kort de werknemer echter slapend in dienst te houden zonder loon te betalen, dat doet immers UWV. Het doel van deze werkgevers is om daarmee de transitievergoeding te ontlopen. Zeker wanneer een medewerker al lang in dienst is, kan de hoogte van de transitievergoeding namelijk aanzienlijk oplopen. Werkgevers worden dan met kosten geconfronteerd die fors op de begroting kunnen drukken.

Slapend dienstverband wordt nu verboden

Er zijn de laatste jaren diverse rechtszaken over het slapend dienstverband gevoerd die leidden tot verschillende, conflicterende gerechtelijke uitspraken. De hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, kortweg De Hoge Raad, heeft nu echter recent besloten dat het wettelijk verplicht wordt voor de werkgever om de werknemer na langdurige ziekte de wettelijke transitievergoeding betalen en hem te ontslaan.

Alleen verplichte beëindiging op verzoek van werknemer

De werkgever is in de nieuwe situatie in beginsel verplicht om het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op verzoek van die werknemer te beëindigen en daarbij de wettelijke transitievergoeding te betalen. Een slapend dienstverband aanhouden met als doel om de betaling van de transitievergoeding te ontlopen, wordt door De Hoge Raad niet beschouwd als ‘goed werkgeverschap’ en wordt nu dus verboden. Maar let op! De werknemer dient dus zelf om beëindiging te verzoeken.

Wanneer de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de zieke werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld wanneer re-integratie op termijn reëel lijkt, dan is het toch mogelijk dat de werkgever het ontslag tegenhoudt. Het aanhouden van een slapend dienstverband om betaling van de transitievergoeding te ontlopen, is echter vanaf heden verboden.

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u als werkgever of werknemer te maken heeft met een slapend dienstverband. Wij adviseren u graag.