Actueel

Forse verhoging budget corona steunmaatregel TONK

Begin 2021 informeerden wij u al over de nieuwe steunmaatregel TONK in verband met de coronacrisis. Deze regeling is in het leven geroepen om (dreigende) achterstallige woonlasten van huishoudens als gevolg van een aanzienlijke inkomensterugval, te financieren. Voor de steunmaatregel TONK komt nu extra budget beschikbaar. Er is sprake van forse verhoging van de beoogde financiële steun.

Lees verder

Is bezwaar WOZ-waarde in uw geval nuttig?

Binnenkort valt de WOZ-beschikking met daarop de WOZ-waarde van uw woning weer op de mat. Vindt u de WOZ-waarde te hoog en overweegt u bezwaar te maken? Dan is het aan te raden eerst na te gaan óf het maken van bezwaar nuttig is.

Lees verder

Moeite met het voldoen van uw vaste woonlasten a.g.v. corona? TONK brengt uitkomst.

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben veel huishoudens te kampen met een forse inkomensterugval. Veel van deze huishoudens hebben het daarom moeilijk met het voldoen van onder andere hun woonlasten. Speciaal met het oog op deze kostenpost, is nu de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in het leven geroepen.

Lees verder