Actueel

Btw op een brandstofbon aftrekbaar?

Is de btw op een brandstofbon aftrekbaar? Indien u als ondernemer de btw van een brandstofbon wilt aftrekken, dient u te beschikken over een factuur die voldoet aan de factuureisen. Eén van die eisen is dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur vermeld zijn. Bij een brandstofbon zal dit over het algemeen niet aanwezig zijn, en dus lijkt het er op dat de btw niet in aftrek kan worden gebracht. Gelukkig zijn er voor (brandstof)bonnetjes tot €100 mogelijkheden!

Lees verder

Verruiming werkkostenregeling

Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De zogenaamde werkkostenregeling, waarmee werkgevers bijvoorbeeld een kerstpakket of een bedrijfsuitje kunnen geven, wordt verruimd. Dit wordt gedaan op zo’n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.

Lees verder

Nieuwe afschrijvingsbeperking onroerend goed per 01-01-2019 voor de vennootschapsbelasting

De mogelijkheid om op onroerende zaken af te schrijven voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen is per 1 januari 2019 verder beperkt. Ongeacht het gebruik mag maar tot 100% van de WOZ-waarde worden afgeschreven.

Lees verder