Schuld voortvloeiend uit resultaat uit overige werkzaamheden beïnvloedt box 3 niet

Het gerechtshof in Den Haag deed eind februari 2024 uitspraak in een zaak die door een ex-medewerker van een stichting was aangespannen. In deze uitspraak oordeelt de rechter dat de schuld die voortvloeit uit het resultaat uit overige werkzaamheden (ROW) op basis waarvan de medewerker inkomen via de stichting vergaarde, geen invloed heeft op box 3. Hut Accountants legt u graag uit wat hier aan de hand was.

De casus omtrent een schuld die voortvloeit uit ROW

De werknemer maakte zonder toestemming van de stichting afspraken met een zakenrelatie. Deze zakenrelatie, een tussenpersoon, ontving van diverse banken een provisie wanneer de stichting een derivaat afsloot. Beiden maakten de afspraak dat de ex-medewerker een deel van de provisies zou ontvangen namens de tussenpersoon, in de vorm van resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Dit schaadde de stichting en leidde tot zijn ontslag. Bovendien moest de medewerker bij gerechtelijke uitspraak aan de stichting een schadevergoeding betalen.

De schadevergoedingsschuld hangt samen met de gerealiseerde resultaten uit overige werkzaamheden van de man, belast in box 1 in de jaren waarop dit van toepassing was. Deze aansprakelijkheidsschuld aan de stichting valt dus ook in box 1.

De vordering van de ex-werknemer n.a.v. de schuld voortvloeiend uit ROW

De ex-medewerker is van mening dat zijn inkomen uit box 3 ‘sparen en beleggen’ in die jaren ook op nihil moet worden gesteld en dat zijn beleggingen en liquide middelen ook in box 1 moeten vallen. Dit zou fiscaal voordelig voor hem zijn. Vanuit de stichting was op zijn bezittingen in Box 3 gedeeltelijk beslag gelegd.

Uitspraak: schuld voortvloeiend uit ROW beïnvloedt box 3 niet

Het gerechtshof in Den Haag ziet in de juridische procedure echter geen reden waarom de overige vermogensbestanddelen of schulden aan box 1 zouden moeten worden toegerekend. De beleggingen en liquide middelen van de man vallen dus gewoon in box 3 en de man moet er vermogensbelasting over betalen. Ook t.a.v. het betoog dat aan de bezittingen in Box 3 een lagere waarde zou moeten worden toegekend als gevolg van het conservatoir beslag door de stichting, wijst het gerechtshof van de hand.

Hut Accountants: uw fiscaal specialist

Het voorgaande is wellicht niet voor iedereen relevant aangezien het een bijzondere casus betreft. Maar de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants stellen zich wel voortdurend van dit soort vormen van jurisprudentie op de hoogte. Want alleen op die manier kunnen zij hun brede klantenkring optimaal bedienen met financieel en fiscaal advies.

Heeft u hieromtrent een vraag? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.