Afschaffing FOR in 2023 een feit: wat nu?

Medio augustus jl. kondigden wij al aan dat de FOR, de fiscale oudedagsreserve voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting, waarschijnlijk in 2023 zou komen te vervallen. Inmiddels is de voorgenomen afschaffing van de FOR daadwerkelijk een feit. Wat nu?

Wat verandert er in 2023 nu afschaffing van de FOR een feit is?

Per 1 januari 2023 kan de FOR niet verder worden opgebouwd. De FOR heeft de vorm van een uitstel van belastingbetaling op een deel van de winst die het bedrijf in het verleden heeft gerealiseerd. Het is dus niet daadwerkelijk opzijgezet geld. De vóór 2023 opgebouwde FOR kan na die datum conform de oorspronkelijke regelgeving worden afgewikkeld.

FOR omzetten in concreet pensioen

De FOR regelt dus geen concreet pensioen. Dat doet u door bijvoorbeeld een lijfrente aan te kopen of een bankspaarrekening te openen en daadwerkelijk geld te storten. De inleg voor die mogelijkheden doet de FOR afnemen met hetzelfde bedrag. De vrijval van (een gedeelte van) de FOR komt ten gunste van het winstresultaat, oftewel de belastbare winst van de onderneming. Tegelijkertijd is de inleg in een lijfrente- of bankspaarregeling weer winstaftrekbaar. Pas wanneer deze regelingen tot uitkeer komen op de pensioendatum, gaat u er belasting over betalen.

Omzettingstermijn FOR

Het omzetten van (een deel van) de FOR in een lijfrentepolis of bankspaarrekening, kan tot het moment waarop de onderneming wordt beëindigd. Is er per beëindigingsdatum nog sprake van een FOR-bedrag, dan komt dat ten gunste van de beëindigingswinst en dient er fiscaal over te worden afgerekend tegen het op dat moment geldende fiscale tarief.

Pensioenopbouw voor ondernemers blijft essentieel

Bent u nog niet gestart met het opbouwen van pensioen als zelfstandige, dan is het wellicht tijd om u daarin eens te gaan verdiepen. De FOR biedt vanaf 2023 niet langer mogelijkheden om fiscaal gunstig te sparen. Afgezien van lijfrenteverzekeringen en banksparen, zijn er echter nog diverse manieren om als ondernemer pensioen voor later op te bouwen. Lees dit artikel over de mogelijkheden van pensioenopbouw als zelfstandige, dat wij hier eerder al over publiceerden.

Hut Accountants: ook voor uw pensioen

Bij Hut Accountants weten we alles over salarisadministratie, belastingadvies en algemene zaken aangaande accountancy. Ook pensioengerelateerde materie, zeker wanneer het zelfstandig ondernemers betreft, behoort tot ons kennisgebied. Heeft u daar vragen over? Neem gerust contact op met een van onze medewerkers.