Voorstel afschaffen FOR per 1 januari 2023

De Raad van State adviseert het afschaffen van de FOR per 1 januari 2023. Als dit voorstel wordt aangenomen, en dat is waarschijnlijk, zal met ingang van die datum het verder opbouwen van de FOR niet meer mogelijk zijn. Hut Accountants legt uit wat de consequenties daarvan zijn voor u als ondernemer.

Wat is de FOR ook alweer?

FOR staat voor Fiscale Oudedagsreserve. Dit is een regeling die sinds 2001 bestaat, waarmee ondernemers een gedeelte van de winst kunnen reserveren ten behoeve van hun pensioen. Het gereserveerde bedrag verlaagt de te belasten winst.

De valkuil t.a.v. de FOR

Naar schatting ongeveer 50 procent van de ondernemers die jaarlijks een bedrag aan de FOR toevoegen, betaalt ook daadwerkelijk een premie voor een inkomensvoorziening. Een groot deel van de zzp’ers die gebruikmaken van de FOR, realiseert echter geen feitelijke vermogensopbouw. Deze groep zet dus geen geld apart om op pensioenleeftijd daadwerkelijk een inkomensvoorziening te kunnen kopen.

In bijna 50 procent van de gevallen wordt met de FOR op dit moment enkel belastinguitstel gerealiseerd. Zodra de FOR op de pensioenleeftijd vrijvalt, krijgen dergelijke ondernemers te kampen met een hoge belastingclaim. Er is zonder vermogensopbouw op dat moment namelijk geen geld beschikbaar om daadwerkelijk een lijfrente als pensioeninkomen mee aan te kopen.

Wat gebeurt er na het afschaffen van de FOR?

Eventuele belastingclaims volgen niet direct op het afschaffen van de FOR. De FOR die tot en met 2022 werd opgebouwd, kan namelijk conform de huidige bepalingen in de toekomst worden afgewikkeld. Verdere opbouw van een Fiscale Oudedagsreserve binnen de FOR-regeling is echter niet mogelijk. Er zijn inmiddels genoeg andere mogelijkheden om te kunnen sparen als ondernemer voor toekomstig pensioen. Het is wel zo dat in geval van deze opties ook daadwerkelijk een storting moet plaatsvinden. Het is dus in de toekomst niet meer mogelijk om dit, zoals bij de FOR, uit te blijven stellen.

Hut adviseert u graag

Over ondernemen en een fiscaal vriendelijke pensioenopbouw kunnen de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants u het nodige vertellen. Vraag de medewerkers gerust om advies. Ook omtrent de eventuele consequenties voor u in het kader van het afschaffen van de FOR.