Pensioen verhogen: dit zijn de mogelijkheden

Wie kan leven in het ‘nu’ is bevoorrecht. Maak u vooral niet te druk om zaken die wellicht nog komen wordt vaak gezegd. Bij Hut Accountants gunnen we u van harte een leven dat nog lang en gelukkig mag duren. Dan is het soms niet onverstandig om toch even over die toekomst na te denken. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw toekomstig pensioen? Is het wellicht een goed idee om uw pensioen te verhogen? Waarschijnlijk wel!

Waarom is pensioen verhogen belangrijk?

Houdt u op enig moment op met werken of ondernemen, dan zult u voor een belangrijk deel de rest van uw leven moeten rondkomen van pensioen. Uw pensioen biedt boven op de AOW een garantie voor een financieel zorgeloos gepensioneerd leven.

Met name de afgelopen tijd worden we geconfronteerd met een behoorlijke inflatie. Het is dan ook zeker dat de prijs van het toekomstig levensonderhoud alleen maar verder zal toenemen. Wij geven een aantal opties om uw toekomstig pensioen te verhogen en te waarborgen dat u ook in de toekomst net zo comfortabel kunt blijven leven als nu.

1 Sluit een lijfrentepolis of koopsompolis af, of start met banksparen

Een lijfrentepolis, koopsompolis en banksparen zijn speciaal ontwikkelde financiële producten met gunstige fiscale voorwaarden. U zet periodiek geld dat u nu verdient opzij op een geblokkeerde rekening en kunt dit bedrag aftrekken van uw bruto-inkomen. Er wordt geen vermogensbelasting over de opgebouwde waarde geheven. Bij een koopsompolis betaalt u een bedrag ineens: de koopsom.

Het vermogen bij banksparen moet verplicht aangewend worden voor een specifiek doel, bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek of als aanvullende pensioenuitkering na pensioendatum. Een lijfrente en koopsompolis zijn te vergelijken met dit laatste.

U kunt tot uw pensioendatum (in principe) niet aan uw geld komen en betaalt pas inkomstenbelasting zodra het vermogen vrijvalt in de vorm van een uitkering. Na het bereiken van uw AOW-leeftijd betaalt u echter een veel lager belastingpercentage als daarvoor.

2 Zelf beleggen om uw pensioen te verhogen

Afhankelijk van het door u gekozen risicoprofiel kunt u bij de voorgaande producten kiezen voor een beleggingscomponent of een gegarandeerd rendement. Beleggen levert wellicht een hoger rendement op, al bestaat er ook een risico op waardereductie. De financiële instelling waar u uw financiële product afneemt, kan het beleggen voor u verzorgen.

U kunt echter ook zelf beginnen met beleggen. Dat heeft ten opzichte van de hiervoor genoemde opties als voordeel, dat u voortdurend toegang heeft tot uw geld. U bespaart beleggingskosten en ziet er wellicht zelfs een leuke hobby in.

3 De hypotheek van uw woning aflossen

Uw vermogen dat vastzit in uw woning in eigendom wordt niet fiscaal belast. U kunt er daarom voor kiezen om eerder uw hypotheek af te lossen. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat kunt u dan de overwaarde op uw huis aanwenden om uw AOW mee aan te vullen. U sluit dan tezijnertijd een nieuwe hypotheek af, bijvoorbeeld een zogenoemde aflossingsvrije hypotheek, seniorenhypotheek of opeethypotheek. Op die wijze krijgt u weer vermogen beschikbaar waarvan u kunt leven. Let op want gelet op de pensioenleeftijd zijn hier wel voorwaarden aan verbonden.

Vanzelfsprekend heeft u te maken met lage lasten wanneer u de hypotheek van uw woning kunt aflossen voor de pensioendatum. Wellicht komt u dan ook uit met een lager inkomen, aangezien u nauwelijks nog huisvestingslasten heeft.

Hut Accountants: ook als het om pensioen gaat

De vele financiële en fiscale aspecten die samenhangen met de mogelijkheden die verschillende pensioenoplossingen bieden, zijn voor een leek lastig te doorgronden. De specialisten van Hut Accountants op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie zijn er echter in ‘getraind’ om deze complexe materie te begrijpen.

Van onze kennis omtrent pensioen en manieren om dat te verhogen, laten we u graag profiteren, ook als u ondernemer bent. In dat geval heeft u in de mogelijkheid tot het opbouwen van een fiscale oudedagsreserve (FOR) nog een extra mogelijkheid. De fiscus biedt ondernemers daarmee de optie om belastingvrij te sparen voor pensioendoeleinden.

Wilt u meer weten over een van deze mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.