Verdere versoepeling urencriterium vanwege coronacrisis

In een vorig nieuwsbericht meldden wij al dat er een versoepeling geldt voor ondernemers die vanwege de coronacrisis in 2020 niet aan het urencriterium kunnen voldoen. Het urencriterium stelt dat u als ondernemer minimaal 1.225 uur in de eigen onderneming werkzaam moet zijn, oftewel gemiddeld 24 uur per week.

Door de coronacrisis lukt het veel ondernemers niet om dit urenaantal in 2020 te realiseren. In dat geval zou men de fiscale aftrekpost op de winst uit onderneming mislopen. De aanvankelijke versoepeling hield in dat het urencriterium voor de maanden maart tot en met mei 2020 niet geldt. Inmiddels is deze periode uitgebreid tot en met september 2020.

Wat betekent de versoepeling t.a.v. het urencriterium t/m september?

U mag er als zelfstandig ondernemer voor de maanden maart 2020 tot en met september 2020 vanuit gaan dat u in deze periode minimaal 24 uur per week hebt gewerkt. U hoeft dat niet aan te tonen. Ook wanneer u niet of veel minder binnen de eigen onderneming hebt gewerkt, geldt dat de belastingdienst er vanuit gaat dat u in deze 7 maanden minimaal 715 uur hebt gewerkt. Meer dan de helft van de uren t.b.v. het urencriterium krijgt u m.a.w. in 2020 cadeau. Heeft u ondanks de coronacrisis juist meer uren gewerkt in deze periode, dan kunt u die extra uren vanzelfsprekend gewoon meetellen.

Bijzonderheden t.a.v. het urencriterium in de corona periode

De versoepeling van het urencriterium in de maanden maart tot en met september 2020 a.g.v. de coronacrisis geldt ook voor bijzondere gevallen:

  • Als (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt ondernemer geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. U mag er in de periode maart tot en met september 2020 vanuit gaan dat u minimaal 16 uur per week heeft gewerkt in deze maanden.
  • Is de branche waarin u als ondernemer opereert erg gevoelig voor seizoen patronen en kennen uw werkzaamheden in de periode maart t/m september vaak juist een piek? In dat geval mag u in deze periode uitgaan van eenzelfde aantal uren als u in 2019 in deze periode maakte.

Hut accountants adviseert u graag 

Loop in 2020 geen fiscaal voordeel mis omdat u niet voldoet aan het urencriterium! Wij adviseren u hier graag over. Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op voor vragen t.a.v. de gevolgen van de coronacrisis voor het urencriterium.