Versoepeling urencriterium a.g.v. coronacrisis

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek, een extra fiscale aftrekpost op de winst uit onderneming die u als zelfstandig ondernemer realiseert, moet u voldoen aan het urencriterium. Dat stelt dat u als zelfstandige minimaal 1.225 uur per jaar binnen uw onderneming actief moet zijn. Dit komt overeen met gemiddeld 24 uur per week.

Door noodzakelijke bedrijfssluiting, het wegvallen van opdrachten, ziekte of doordat men bijvoorbeeld tijdelijk de fulltime zorg voor de kinderen had tijdens de coronacrisis, is het moeilijker geworden om in 2020 daadwerkelijk zoveel uren binnen de eigen onderneming actief te zijn. Vandaar dat het urencriterium nu a.g.v. de coronacrisis tijdelijk wordt versoepeld.

Wat houdt de tijdelijke versoepeling van het urencriterium in?

Voor de maanden maart 2020 tot en met mei 2020, de maanden waarin de coronacrisis zich manifesteerde, hoeft u als ondernemer niet aan het urencriterium te voldoen. Er wordt door de belastingdienst vanuit gegaan dat u tenminste 24 uur per week in uw onderneming hebt gewerkt, ook als dat in werkelijkheid niet is gebeurd. 

De versoepeling van het urencriterium tijdens de coronacrisis geldt ook voor ondernemers die in 2020 recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om als arbeidsongeschikt ondernemer in aanmerking te komen voor startersaftrek, dient u te voldoen aan het verlaagd urencriterium dat stelt dat u in één jaar minimaal 800 uur aan uw onderneming moet hebben gespendeerd. Als gevolg van de coronacrisis is ook deze regeling versoepeld hetgeen betekent dat de belastingdienst er per definitie vanuit zal gaan dat u als arbeidsongeschikt ondernemer in de genoemde maanden minimaal 16 uur per week binnen uw onderneming werkzaam bent geweest.

Ook versoepeling voor seizoengebonden ondernemingen tijdens de coronacrisis

Bent u als ondernemer werkzaam in een branche die sterk seizoensgebonden is en waarin u in de maanden maart t/m mei normaal juist een piek ervaart in het aantal uren dat u binnen uw bedrijf werkt? Ook daarvoor is versoepeling van de regels t.a.v. het urencriterium van kracht. De belastingdienst zal er namelijk vanuit gaan dat u hetzelfde aantal uren hebt gewerkt in deze periode in 2020 als in 2019. U kunt het urenaantal over deze maanden dus aantoonbaar maken m.b.v. uw urenadministratie van vorig jaar.

Wij adviseren u hier graag over

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u vragen heeft over de fiscale consequenties van de coronacrisis voor u als ondernemer en welke versoepelingen t.a.v. het urencriterium voor u zouden kunnen gelden. Wij staan voor u klaar.