Schrijf uiterlijk 27 maart 2022 de UBO’s van uw organisatie in, in het UBO-register

In een nieuwsbericht van eind 2020 informeerde Hut Accountants u al over het UBO-register dat 27 september 2020 reeds live is gegaan. In het UBO-register wordt via de Kamer van Koophandel vastgelegd wie de belanghebbenden zijn bij een organisatie. Het registreren van UBO’s van uw organisatie waarvoor dat verplicht is dient uiterlijk 27 maart 2022 te zijn gebeurd.

Wat zijn UBO’s en waarom een verplichte registratie?

UBO’s zijn de ‘Ultimate Beneficial Owners’ en dus de uiteindelijke belanghebbenden van een bepaalde organisatie. Een UBO is de uiteindelijke eigenaar of heeft in elk geval een grote mate van zeggenschap.

Voorbeelden van UBO’s:

  • Natuurlijke personen met meer dan een kwart van de aandelen in een BV;
  • Een natuurlijk persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% in een vof, maatschap, stichting of in een vereniging;
  • Natuurlijke personen die bij ontbinding van een kerkgenootschap als rechtsopvolger in de statuten van dat genootschap zijn benoemd.

Door middel van het UBO-register wordt het duidelijker wie er precies de macht heeft binnen een organisatie in Nederland. Het register draagt daardoor bij aan preventie van criminele activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering.

Sommige data die van UBO’s worden vastgelegd zijn dan ook openbaar toegankelijk. Dat geldt voor de voor- en achternaam van de UBO, de geboortemaand en het geboortejaar, de nationaliteit van de UBO en het land waar deze woonachtig is. Ook de mate en aard van het belang in een organisatie is openbaar inzichtelijk.

Waar en wanneer inschrijven als UBO?

Het UBO-register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. U hoeft echter niet naar een kantoor van deze organisatie maar UBO’s kunnen gewoon online door de tekenbevoegden van een organisatie ingeschreven worden. Ook kan men een UBO inschrijven per post. De benodigdheden zijn te vinden op de website van de Kamer van Koophandel.

Men kan UBO's tot 27 maart 2022 inschrijven. Iedere opgaveplichtige organisatie moet dan in elk geval 1 UBO in het register hebben gemeld. Voor startende ondernemingen kan men de UBO's inschrijven samen met de inschrijving in het Handelsregister van de KVK.

Wanneer men niet voldoet aan de juiste gegevensverstrekking t.a.v. het UBO-register voor de organisatie, dan kunnen straf- en bestuursrechtelijke maatregelen volgen voor zowel de betrokken juridische entiteit als voor de UBO zelf. De maximale boete kan oplopen tot wel € 21.750.

Heeft u vragen over het UBO-register?

Heeft u vragen over het UBO-register en of het voor u van toepassing is? Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u veel informatie. Maar u kunt ook altijd een van de specialisten van Hut Accountants op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie om advies vragen. Wij waarborgen de compliance van al onze klanten en sturen u graag de juiste kant op. Daar waar mogelijk nemen we u formaliteiten uit handen.