Alles wat u moet weten over het nieuwe UBO-register

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de belanghebbende betrokkenen bij een organisatie. Vanuit Europese regelgeving – vandaar de Engelse term - is bepaald dat zij moeten worden ingeschreven in het UBO-register. Lees dit artikel om te bepalen of ook uw organisatie actie moet ondernemen met betrekking tot het registreren van personen in het UBO-register en waar u dan aan moet voldoen.

Welke personen zijn UBO's?

Ultimate Beneficial Owners oftewel UBO's, zijn die personen bij wie het eigenaarschap ten aanzien van een organisatie ligt (en) of die de zeggenschap over die organisatie hebben. Enkele conventionele voorbeelden:

  • Personen met meer dan 25% aandeelhouderschap in een Besloten Vennootschap;
  • Mensen met een (in)direct eigendomsbelang van meer dan 25% in een maatschap of VOF.
  • Een of meerdere bestuurders van een stichting.
  • Etc.

De lijst van organisaties die minimaal één UBO moeten registreren in het UBO-register is uiteenlopend. De registratieplicht geldt, afgezien van meer alledaagse organisaties met of zonder winstoogmerk, onder andere ook voor onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, rederijen en Europese naamloze vennootschappen (SE). Ook Kerkgenootschappen zullen verplicht zijn om UBO's in te schrijven maar dit is vooralsnog niet mogelijk.

Als u contact opneemt met Hut Accountants bepalen wij graag voor u of ook uw organisatie een UBO moet aanwijzen.

UBO’s registreren n in het UBO-register

Op 27 september 2020 jl. zijn de bepalingen over het UBO-register in werking getreden. Door UBO’s te registreren kunnen o.a. witwaspraktijken en terrorismefinanciering worden voorkomen. Door het registreren wordt duidelijk bij wie de zeggenschap ligt t.a.v. in Nederland opgerichte organisaties van allerlei aard. Het register draagt dus bij aan onze veiligheid. Bovendien wordt het voor andere personen en organisaties transparanter met wie men zaken doet. Het beheer van het UBO-register is vanzelfsprekend als verantwoordelijkheid toegekend aan de Kamer van Koophandel.

Voor sommige organisaties waaronder eenmanszaken, verenigingen van eigenaars en naamloze vennootschappen geldt de aanwijs- en registratieplicht niet.

Registreren van persoonsgegevens in het UBO-register van de KvK geschiedt vanzelfsprekend geheel in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een deel van de UBO-gegevens waaronder voor- en achternaam alsmede de geboortemaand en het geboortejaar van de desbetreffende UBO zijn – enkele uitzonderingssituaties daargelaten - voor iedereen online (via de KvK) openbaar inzichtelijk. Overige gegevens zijn alleen inzichtelijk voor bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie.

Nu direct registreren

Het is per heden al in de meeste gevallen mogelijk om UBO’s te registreren. In geval van een bestaande organisatie kan dat via de online UBO-opgave die per registratie plichtige organisatie moet worden ingevuld. Gaat u een nieuwe organisatie starten dan worden de UBO's tijdens het inschrijfproces aan de balie van de KvK of ten kantore van de notaris geregistreerd. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar. Online inschrijven in geval van nieuwe organisaties is niet mogelijk.

Advies nodig t.a.v. uw inschrijving?

Hut Accountants beschikt over diverse specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wij zijn ook goed op de hoogte van wettelijke administratieve verplichtingen omtrent alle denkbare vormen van organisaties in Nederland. Ook t.a.v. uw verplichting tot registreren in het UBO-register kunnen wij u assisteren. Neem direct contact met ons op.