Planning hervatting invorderingsproces fiscus

Eerder al deelden wij u mede dat de Coronasteun per 1 oktober 2021 is gestopt. Dat betekent ook dat de fiscus vanaf het 4e kwartaal van 2021 haar invorderingsproces wat betreft de openstaande belastingschulden weer opstart. Hut Accountants legt u graag uit welke planning daarbij zal worden gehanteerd en wat u dus mag verwachten.

Waarom vindt hervatting plaats van het invorderingsproces van de fiscus?

Om ondernemers en particulieren tijdens de coronacrisis in financiële zin te ontzien, heeft het kabinet een groot aantal maatregelen genomen. Als gevolg van die maatregelen heeft de invordering van belastingschulden door de fiscus vanaf maart 2020 nagenoeg stilgelegen. Nu de economie weer goed op gang is gekomen, zal hervatting van het invorderingsproces van de fiscus plaatsvinden.

Het opstarten van de incasso van openstaande vorderingen door de belastingdienst kan vervelende consequenties hebben. De fiscus heeft toegezegd om zorgvuldig te werk te blijven gaan en oog te houden voor persoonlijke en financiële omstandigheden, ook na deze lastige tijd.

Welke planning hanteert de belastingdienst bij de invordering?

Reeds in september 2021 zijn de eerste vooraankondigingen door de fiscus verstuurd. Zo ziet men welke schulden nog allemaal open staan. De belastingdienst geeft u op die manier weer overzicht in uw fiscale situatie. Dit betreft enkel openstaande belastingachterstanden waarvoor géén (bijzonder) uitstel van betaling is aangevraagd. Men ontvangt een aparte vooraankondiging per belastingaanslag.

Vervolgens is de planning wat betreft de hervatting van het invorderingsproces van de fiscus als volgt:

  • Vanaf oktober 2021 kunt u de eerste betalingsherinneringen verwachten
  • Vanaf de maand november 2021 volgen de eerste aanmaningen
  • Wordt dan nog steeds niet betaald, dan worden vanaf begin 2022 dwangbevelen verstuurd.

Let op! Zodra u een aanmaning of dwangbevel van de fiscus ontvangt worden daarvoor extra kosten aan u in rekening gebracht. Uw belastingschuld zal daardoor verder oplopen. Het is dus van belang om openstaande belastingschulden zo snel mogelijk te betalen of om een formele regeling met de fiscus te treffen.

Wat als u niet kunt betalen?

De mogelijkheid om als ondernemer bijzonder uitstel van betaling aan te vragen vanwege de Coronacrisis is inmiddels verlopen. Zowel voor particulieren als voor ondernemers volgt de fiscus nu de gewone regels om uitstel te kunnen aanvragen of een betalingsregeling te krijgen. In beginsel neemt u hierover zelf contact op via de belastingtelefoon.

Afgezien van de hervatting van het invorderingsproces van de fiscus, start de belastingdienst op korte termijn ook weer met de uitvoering van bedrijfscontroles. Daarnaast is het weer mogelijk om een bezoek te brengen aan een van de kantoren van de belastingdienst.

Hut Accountants blijft ondernemers en particulieren bijstaan

De vakgebieden waarop onze specialisten actief zijn, zijn accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Vanuit die expertise is Hut Accountants goed op de hoogte van de procedures zoals die op ieder moment door de fiscus worden gehanteerd. Ook de planning met betrekking tot de hervatting van het invorderingsproces is ons goed bekend.

Vermoedt u dat wij hierin iets voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Hut Accountants zet u graag op het goede spoor!