Per 1 oktober 2021 stopt de coronasteun

Met uitzondering van enkele specifieke bedrijfstakken stopt per 1 oktober de coronasteun. Het betreft onder andere de NOW-regeling, de TVL en ook de mogelijkheid van uitstel van betaling van onder andere belastinggelden. Sommige ondernemers worden wellicht nerveus. Hut Accountants legt graag uit welke consequenties het einde van de coronasteun heeft.

Waarom stopt de coronasteun per 1 oktober 2021?

Het pakket aan financiële maatregelen waaronder subsidieregelingen tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021, was nodig en heeft gewerkt. Het doel was om massale werkloosheid te voorkomen en ondanks dat de economie in 2020 op historische wijze kromp, is dat gelukt. Nog nooit gingen er zelfs zo weinig bedrijven failliet.

Volgens het Nederlandse demissionaire kabinet is het nu niet langer nodig en verantwoord om de economie met dergelijke maatregelen te ondersteunen. De economie toont immers sterke tekenen van herstel en door de toename van het aantal inentingen zijn nieuwe, strenge en belastende maatregelen niet te verwachten. Bovendien worden vooralsnog ook bedrijven geholpen die niet met corona-gerelateerde omzetverliezen kampen maar die eenvoudigweg niet effectief en efficiënt genoeg opereren.

Welke regelingen stoppen binnenkort?

Zowel de regelingen Tozo, TONK, TVL en NOW zijn al diverse malen verlengd. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid tot uitstel van betaling van fiscale verplichtingen. Als per 1 oktober 2021 de coronasteun stopt, dan betekent dat dat de voorgaande maatregelen worden beëindigd.

Consequenties op het gebied van belastingplicht per 1 oktober

Een van de belangrijkste consequenties is dat per 1 oktober 2021 ondernemers weer de plicht hebben om lopende fiscale verplichtingen te voldoen. Voor vrijwel alle belastingen kon vooralsnog bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis worden aangevraagd.

Per genoemde datum kan geen uitstel meer worden aangevraagd. De tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschuld, moet bovendien uiterlijk per 1 oktober 2022 voor de eerste keer worden afgelost. Hiervoor krijgt men 5 jaar (tot 1 oktober 2027) de tijd.

Consequenties t.a.v. terugbetaling onterecht genoten subsidie

De NOW en de TVL zijn in het leven geroepen om ondernemers de mogelijkheid te geven hun vaste bedrijfslasten door te kunnen laten betalen. Ook hierop kan per 1 oktober 2021 geen beroep meer worden gedaan. Omdat er sprake was van voorschotten, zal achteraf een bepaling van het definitieve bedrag waarop men recht op had worden vastgesteld. Binnen 6 weken na die vaststelling dient het te veel ontvangen bedrag in beginsel te worden terugbetaald. Is dat niet mogelijk dan kan een boeteloze terugbetalingsregeling worden afgesproken met een maximale terugbetalingstermijn tot 5 jaar.

Toekomstverwachtingen

Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er op korte termijn opnieuw grootschalige openstellingen van compensatieregelingen zullen zijn. Corona moet per 1 oktober 2021 naar verwachting als een normaal bedrijfsrisico worden beschouwd door ondernemers, ook wanneer nieuwe, verplichte bedrijfssluitingen toch aan de orde blijken te zijn.

Hut Accountants helpt

Voorziet u toch problemen per 1 oktober 2021 en wilt u weten of er toch mogelijkheden zijn om een voorziene, moeilijke periode andermaal te overbruggen? Neem in dat geval contact op met de specialisten van Hut Accountants. Wij zijn actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie en kennen de verplichtingen.

Wij kunnen u ook helpen om tot en met 30 september 2021 alsnog bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor verschillende belastingen.