Hoger verplicht gebruikelijk loon DGA in 2021

De fiscus vraagt van u als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) om u vanuit uw eigen BV jaarlijks een zogenaamd gebruikelijk loon uit te keren. Zoals u wellicht weet voorkomt dat dat aandeelhouders de inkomsten vanuit hun BV enkel via dividend aan zichzelf gaan uitkeren. Dat zou de fiscus namelijk belastinginkomsten schelen aangezien de loonbelasting veel hoger is dan de dividendbelasting. Het gebruikelijk loon voor de DGA zoals vastgesteld door de fiscus, zal echter per 1 januari 2021 hoger zijn dan in 2020. Het wordt verhoogd van € 46.000 naar € 47.000 per jaar.

Exacte werking van de Wet op de loonbelasting t.a.v. gebruikelijk loon

Deze € 47.000 kan in beginsel gezien worden als een minimum. Dat er sprake is van een hoger verplicht gebruikelijk loon voor de DGA in 2021, betekent niet dat u ook ‘slechts’ €47.000 per jaar aan uzelf in de vorm van loon zult moeten uitbetalen. De regels hieromtrent zijn namelijk iets genuanceerder. De wet stelt dat t.a.v. de werknemer die arbeid verricht t.b.v. een lichaam (BV) waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, het in het kalenderjaar van dat lichaam genoten loon minimaal moet worden gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van de loonkosten die betrekking hebben op de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. het maximale inkomen van de werknemers in dienst van de BV of daarmee verbonden BV’s (dit in geval van holding en werkmaatschappij constructie);
  3. € 47.000.

Mogelijkheden om toch inkomstenbelasting te besparen

Een hoger verplicht gebruikelijk loon voor de DGA in 2021 is primair dus geen goed nieuws. Wellicht betaalt u daardoor wat meer inkomstenbelasting. Er zijn echter wel degelijk mogelijkheden om inkomstenbelasting te besparen als DGA. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruikelijk loon te verlagen d.m.v. een bijtelling m.b.t. de auto van de zaak of door het gebruikelijk loon te verlagen door toekenning van kostenvergoedingen. Eerder publiceerden wij daar al dit artikel over.

Hut Accountants, uw specialist

Bij Hut Accountants zijn specialisten aanwezig ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Bepaling van gebruikelijk loon en beperking van inkomstenbelasting zijn thema’s waarvan onze experts veel kennis hebben. Dat het gebruikelijk loon voor u als DGA in 2021 hoger wordt vastgesteld, hoeft dan ook helemaal geen probleem te zijn. Wij denken graag met u mee om een optimale, fiscaal toelaatbare oplossing te genereren. Want: samen gaan we voor resultaat!