Inkomstenbelasting besparen door gebruikelijk loon DGA te verlagen

De belastingdienst verplicht u als DGA van uw BV om uzelf jaarlijks een zogenaamd door de fiscus vastgesteld gebruikelijk loon uit te keren. De gebruikelijk loon regeling is er om te voorkomen dat een aandeelhouder de inkomsten van zijn BV gaat 'oppotten' en zichzelf geen loon uitbetaalt maar aan zichzelf enkel dividend uitkeert. De loonbelasting is namelijk veel hoger dan de dividendbelasting. Het is echter wel degelijk mogelijk om het gebruikelijk loon voor de DGA te verlagen en zo inkomstenbelasting te besparen.

Gebruikelijk loon DGA

De bedragen die de belastingdienst vaststelt t.a.v. het gebruikelijk loon voor de DGA kunnen jaarlijks wijzigen. In 2020 bedraagt het gebruikelijk loon voor een DGA minimaal € 46.000. Het gebruikelijk loon moet echter worden vastgesteld op minimaal 75% van het loon dat door personen in vergelijkbare dienstbetrekkingen wordt ontvangen, of op het hoogste loon van de werknemers in dienst van uw BV worden afgestemd (wanneer een van deze loonbedragen € 46.000 overstijgt). Op die manier waarborgt de fiscus dat u als DGA steeds voldoende inkomstenbelasting betaalt.

Inkomstenbelasting besparen door gebruikelijk loon te verlagen d.m.v. bijtelling auto van de zaak

Het gebruikelijk loon kan worden verlaagd door er de bijtelling voor een auto van de zaak vanaf te trekken. Dit zorgt er namelijk voor dat u minder belasting in box 1 zult betalen waar het hoge tarief geldt. De hoogte van de bijtelling van het voertuig van de zaak is van diverse factoren (o.a. type auto en cataloguswaarde) afhankelijk.

Beschikt u in 2020 bijvoorbeeld over een voertuig van de zaak met een cataloguswaarde van € 40.000 waarop een fiscale bijtelling van 22% van toepassing is, dan bedraagt de bijtelling: € 40.000 x 22% = € 8.800. Deze bijtelling mag op het gebruikelijk loon in mindering gebracht worden. U hoeft dit loonbedrag dan niet daadwerkelijk aan uzelf uit te keren.

Gebruikelijk loon DGA verlagen door toekenning kostenvergoedingen

Het gebruikelijk loon voor een DGA kan daarnaast verlaagd worden door uzelf vanuit de BV belaste of onbelaste kostenvergoedingen toe te kennen die individualiseerbaar zijn. De kosten moeten dus specifiek aan u als persoonlijk werknemer van de BV te relateren zijn en geen algemeen karakter hebben. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor kostenvergoedingen als onderdeel van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Ook dit is dus een manier om als DGA inkomstenbelasting te besparen.

Neem contact op met Hut Accountants t.a.v. deze en andere (fiscale) zaken

Het besparen van inkomstenbelasting door uw gebruikelijk loon als DGA te verlagen is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De spelregels t.a.v. deze fiscale materie kunnen ook ieder jaar veranderen. Hut accountants beschikt over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie die voortdurend goed op de hoogte zijn van wat wel en niet mogelijk is. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies.