Grote onzekerheid bij familiebedrijven omtrent de BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij vererving van ondernemingsvermogen. Zeker voor familiebedrijven vormt deze regeling een uiterst interessante mogelijkheid om met zo min mogelijk fiscaal-nadelige gevolgen de onderneming over te dragen aan de volgende familiegeneratie. Veel familiebedrijven maken zich echter grote zorgen t.a.v. de BOR.

De huidige BOR dreigt wellicht te verdwijnen

Egbert berichtte al eerder omtrent de BOR. Met de BOR kan in combinatie met andere belastingfaciliteiten t.a.v. bedrijfsopvolging, een aanzienlijke belastingbesparing gerealiseerd worden. Dit is vaak nodig om de ontvangst van een forse belastingaanslag bij bedrijfsopvolging door vererving te voorkomen. Er gaan echter stemmen op om de BOR af te schaffen, o.a. vanwege de bewerkelijkheid van deze regeling. Ook aanzienlijke versobering vormt een optie. Dat kan tot substantiële problemen leiden m.b.t. bedrijfsopvolging wanneer de nieuwe wetgeving wordt geëffectueerd.

De situatie omtrent de BOR kan leiden tot verkoop familiebedrijven aan externen

Familiebedrijven zijn uitermate sterke ondernemingen die van essentieel belang zijn voor de Nederlandse samenleving en economie. Ze kenmerken zich door samenhang, een sterke mate van verbondenheid en bovenmatig veel vertrouwen van werknemers en betrokkenen in elkaar. Dat maakt ze uiterst effectief en succesvol.

Echter ook familiebedrijven zijn fors geraakt door de coronapandemie. Een groot deel van deze ondernemingen zal met het oog op bedrijfsopvolging niet (meer) aan de complexe eisen van de BOR kunnen voldoen. Het merendeel van de Nederlandse familiebedrijven denkt dan ook dat de kans groot is dat aan externe partijen zal moeten worden verkocht. Men verwacht namelijk niet voor de BOR te kunnen kwalificeren.

Complexiteit BOR staat toepassing ervan dikwijls in de weg

Ook de doorlooptijd, de onzekerheid en de complexiteit van het afstemmingstraject voor de BOR met de fiscus is een grote bottleneck. Deze trajecten bij bedrijfsopvolgingen duren erg lang. Behandeltermijnen van meer dan een jaar vormen geen uitzondering. Gedurende een dergelijk BOR-traject wordt dan ook meer dan eens besloten om het familiebedrijf toch maar aan een derde partij te verkopen. Daarmee eindigt dan de bedrijfsmatige familiehistorie.

Voortbestaan van veel familiebedrijven in gevaar

Voor het voortbestaan van veel familiebedrijven is het essentieel dat de BOR wordt gehandhaafd en voldoende aantrekkelijk blijft. T.a.v. de huidige opzet bestaan echter grote twijfels bij meerdere partijen, waaronder het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën. Maar er is hoop.

Omdat afschaffing of versobering de doodsteek kan betekenen voor het Nederlandse familiebedrijf, is door het Register van Belastingadviseurs een aantal voorstellen gedaan waarmee de BOR zowel kan worden vereenvoudigd als verbeterd. Deze worden momenteel meegenomen in een algehele evaluatie van de BOR door de betrokken ministeries

Hut Accountants: ook vakkundig in bedrijfsoverdracht

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zijn op de hoogte van veel zaken omtrent bedrijfsoverdracht. Ook de ontwikkelingen omtrent de BOR worden op de voet door hen gevolgd. Heeft u een vraag t.a.v. deze thematiek? Neem gerust contact met hen op.

Daar waar mogelijk helpen wij graag mee om de toekomst van het Nederlandse familiebedrijf te waarborgen.