Voorstel ingediend om de BOR te vereenvoudigen en te verruimen

Het is inmiddels duidelijk dat de BOR (de bedrijfsopvolgingsregeling) een complexe en misbruikgevoelige regeling is. Een aanzienlijk deel van de voordelen die de BOR kan bieden, komt daardoor terecht bij een relatief kleine groep ondernemers. In de praktijk legt deze regeling bovendien een fors beslag op de behandelcapaciteit van de Belastingdienst. Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft daarom gemeend om een aantal voorstellen te doen waarmee de BOR kan worden vereenvoudigd en verbeterd.

Wat is de BOR?

De bedrijfsopvolgingsregeling kan een rol spelen in geval van het erven of schenken van een onderneming. De nieuwe bedrijfseigenaar dient dan normaal gesproken schenk- of erfbelasting af te dragen aan de fiscus, al naar gelang de waardering van de verworven onderneming. Bij voortzetting van de onderneming onder zijn hoede kan echter gebruik gemaakt worden van de BOR. In dat geval is het mogelijk dat veel minder of zelfs helemaal geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald.

Hoe wil de RB de BOR vereenvoudigen en verruimen?

De staatssecretaris van Financiën en Fiscaliteit heeft de huidige ineffectiviteit van de BOR erkend. Vanuit het RB zijn inmiddels diverse voorstellen aan hem aangereikt om dit te verbeteren. Dit zijn een aantal voorbeelden:

  • Vergroting vrijstelling ondernemingsvermogen tot € 5 miljoen en verlaging van het percentage van de vrijstelling voor het resterend ondernemingsvermogen naar 50%;
  • Waardering van dit vermogen tegen de fiscale boekwaarde;
  • Introductie van een 10-jarige renteloze uitstelmogelijkheid van betaling voor de erf- en schenkbelasting over het deel dat niet vrijgesteld is;
  • Vastgoed zou alleen onder de BOR moeten vallen wanneer het gebruikt wordt voor de onderneming;
  • Versoepeling van het voortzettingsvereiste bij faillissement van bonafide ondernemers.

Ingediend voorstel wordt meegenomen in de huidige evaluatie

De staatssecretaris is van het voorstel op de hoogte. In kwartaal 1 van 2022 zullen de ministeries van Economische Zaken en van Financiën deze en andere fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht evalueren. De doelmatigheid van de voorstellen evenals de eventuele verruiming die het RB suggereert, zullen dan worden onderzocht.

De aanpassing van o.a. bedragen en percentages t.a.v. de vrijstelling binnen de BOR zou op zijn vroegst per 1 januari 2023 kunnen ingaan. Dit mits er snelle besluitvorming plaats kan vinden. T.a.v. overige voorstellen is de implementeerbaarheidstermijn lastig te voorspellen. Ook de uitvoerbaarheid van die voorstellen dient namelijk onderzocht te worden.

Nu al vragen over de BOR? Stel ze aan Hut Accountants

Hut Accountants is dé partner van zowel particulieren als ondernemers op fiscaal, financieel en administratief gebied. Onze medewerkers zijn actief binnen de vakgebieden van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Heeft u een vraag t.a.v. de BOR of de voorgestelde wijzigingen? Laat het ons weten. Wij beantwoorden uw vragen vrijblijvend.