Forse verhoging budget corona steunmaatregel TONK

Begin 2021 informeerden wij u al over de nieuwe steunmaatregel TONK in verband met de coronacrisis. Deze regeling is in het leven geroepen om (dreigende) achterstallige woonlasten van huishoudens als gevolg van een aanzienlijke inkomensterugval, te financieren. Voor de steunmaatregel TONK komt nu extra budget beschikbaar. Er is sprake van forse verhoging van de beoogde financiële steun.

Steunmaatregel TONK: waar en waarom?

De TONK-regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. In de loop van maart 2021 kan iedereen deze naar verwachting aanvragen binnen de gemeente waarin hij of zij woonachtig is. De TONK is een steunmaatregel met het oog op de coronacrisis en er geldt een landelijk budget. Maar gemeentes zijn wel vrij in het bepalen van hun doelgroep alsmede in de vaststelling van de hoogte van de vergoeding. Iedere gemeente is immers zelf het beste in staat om te bepalen waar de hulp onder haar inwoners het meest urgent is.

Of het TONK-loket van uw gemeente nu al geopend is of niet, steunmaatregel TONK kan sowieso met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 worden aangevraagd.

Goed nieuws: budget voor TONK gaat flink omhoog

De overheid heeft reeds diverse corona gerelateerde steunmaatregelen ten behoeve van diverse doelgroepen ontwikkeld. Wanneer bestaande regelingen uit het steun- en herstelpakket echter nog steeds onvoldoende zijn voor huishoudens om de vaste lasten te kunnen betalen, dan kan men een beroep doen op de TONK-regeling. Oorspronkelijk was voor financiering van deze regeling een budget van 130 miljoen euro uitgetrokken voor de eerste helft van 2021.

Het kabinet realiseert zich nu reeds dat het oorspronkelijke budget niet toereikend zal zijn omdat de coronacrisis aanhoudt. Mede als gevolg van de verlenging van de lockdown, is nu besloten om het budget voor de TONK-regeling te verdubbelen naar 260 miljoen euro. Vanuit de politiek wil men huishoudens die TONK nodig hebben helpen om hun vaste (woon)lasten te kunnen voldoen. Verruiming van het budget van TONK moet opstapeling van financiële problemen bij huishoudens voorkomen.

Ook hulp nodig in coronatijd?

Hut Accountants is zowel zakelijke klanten als particulieren graag van dienst. Onze experts zijn bedreven binnen diverse financiële en fiscale vakgebieden zoals accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Wanneer u behoefte heeft aan financiële ondersteuning vanuit corona steunmaatregel TONK, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Ook in moeilijke tijden zijn wij graag van dienst met onze adviezen.