Moeite met het voldoen van uw vaste woonlasten a.g.v. corona? TONK brengt uitkomst.

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben veel huishoudens te kampen met een forse inkomensterugval. Veel van deze huishoudens hebben het daarom moeilijk met het voldoen van onder andere hun woonlasten. Speciaal met het oog op deze kostenpost, is nu de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) in het leven geroepen.

De TONK kunt u naar verwachting vanaf 1 maart 2021 (met terugwerkende kracht) aanvragen via uw gemeente. Het doel van deze nieuwe corona gerelateerde maatregel is om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De looptijd van TONK is vooralsnog vanaf 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021.

Voor wie is TONK?

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) richt zich op huishoudens die:

  • Met een inkomensterugval geconfronteerd worden a.g.v. Corona;
  • Daardoor niet meer in staat zijn om hun vaste woonlasten te voldoen;
  • Die lasten niet kunnen financieren met geld beschikbaar uit andere Corona gerelateerde regelingen zoals TOZO.

De TONK-regeling is bedoeld voor mensen in de leeftijdscategorie van 18+.

Welke lasten dekt TONK?

Huishoudens waarvan de vaste lasten niet meer uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen betaald kunnen worden, maken o.b.v. TONK aanspraak op een tegemoetkoming in de noodzakelijke woonlasten. Daarbij kan gedacht worden aan lasten als huur, hypothecaire aflossing, hypotheekrentebetaling en kosten voor gas, water en licht.

Bij bepaling van de vorm en hoogte van de financiële ondersteuning in de vorm van TONK, zal de gemeente onder andere letten op de hoogte van (woon)kosten, het huidige inkomen en de resterende eigen financiële draagkracht. Hierbij wordt het direct beschikbare privévermogen in de vorm van beschikbaar contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (o.a. bitcoins) en de waarde van beleggingsrekeningen gecontroleerd en meegewogen. Iedere gemeente is vrij om naar eigen inzicht een vermogensgrens vast te stellen.

Weten wat deze regeling voor u kan betekenen?

De specialisten van Hut Accountants zijn bedreven binnen de vakgebieden van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, maar hebben ook affiniteit met uw financiële “wel en wee” op privégebied. Wij lichten u graag voor over hoe de TONK u in deze lastige tijd ondersteuning kan bieden.

Neem contact op met een van onze adviseurs.