Eerste fase rechtsherstel box 3 door belastingdienst afgerond

Volgens de planning is de eerste fase van het rechtsherstel box 3 afgerond. Afgelopen weken hebben mensen die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen box 3-heffing over 2017 - 2020 een brief van de belastingdienst ontvangen. In totaal werden er 225.000 brieven en 130.000 beschikkingen door de belastingdienst verstuurd om zo belastingplichtigen te informeren over de meest gunstige berekening van het box 3 inkomen. Als de nieuwe berekening zorgde voor een lager box 3- inkomen, dan kreeg men een brief en een beschikking met hoeveel geld men zou terug kunnen ontvangen. Andere belastingplichtigen ontvingen een brief met een toelichting, omdat de oude methode voor hen het meest gunstig was.

Aanslag inkomstenbelasting 2021

De verzending van de eerste aanslagen inkomstenbelasting 2021 aan de mensen die aangifte hebben gedaan van inkomen box 3 wordt gestart op 22 augustus 2022. Om een te grote belasting van de belastingdienst te voorkomen worden de aanslagen gefaseerd verstuurd. Men kan volgens de huidige planning van augustus tot en met half december 2022 hun definitieve aanslag inkomstenbelasting 2021 verwachten. Dit geldt voor mensen met inkomen in box 3.

Op de website van de belasting kan men hun box 3- inkomen zelf narekenen met de online rekenhulp van de belastingdienst. Mensen die aangifte gedaan hebben en hun partnerverdeling, aftrek zorgkosten of giften willen aanpassen kunnen dit online doen. Op de website van de belastingdienst is een nieuwe versie van het online aangifteprogramma beschikbaar.

De aanslagen voor mensen met inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021 worden opgelegd op basis van de spaarvariant als deze gunstiger is voor de belastingplichtige. Is dit niet het geval, dan wordt nog het oude box 3 stelsel toegepast.

In de spaarvariant wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden in deze variant belast op basis van de actuele spaarrente. Dat percentage is voor 2021 vastgesteld op 0,01%. Voor schulden wordt vastgehouden aan de hypotheekrente. Dat percentage is voor 2021 vastgesteld op 2,46%. Bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement. Dat is 5,69%.

De planning wat betreft het rechtsherstel

Volgens de huidige planning wordt medio september gestart met het rechtsherstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden of niet zijn vastgesteld.

De Hoge Raad oordeelde al eerder dat het kabinet juridisch niet verplicht is om rechtsherstel te bieden aan niet-bezwaarmakers. Het kabinet buigt zich nog over de vraag of, en zo ja hoe, er ook aan deze groep een vorm van tegemoetkoming kan worden geboden. Deze belastingplichtigen hoeven nu niets te doen om in aanmerking te komen voor een eventuele tegemoetkoming. In een eerder artikel heeft Hut Accountants u al voorzien van informatie over het rechtsherstel.

Vraag Hut Accountants om raad

Onze accountants en belastingadviseurs houden de nieuwe regels omtrent box 3 scherp in de gaten. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden wat betreft box 3? Neem gerust contact op met een van hen.

Bron: Belastingdienst, 17 augustus 2022