De fiscale versoepeling ten bate van sanering coronaschulden wordt verlengd tot in 2024

De noodzaak tot terugbetaling van fiscale coronaschulden is een actueel thema. Recent berichtten wij u al dat de Belastingdienst over gaat tot invordering bij corona gerelateerde betalingsachterstanden en over hoe u dat kunt voorkomen. Voor veel ondernemers zet dat flinke druk op de ketel. Er is nu echter ook goed nieuws want de fiscale versoepeling t.b.v. terugbetaling van coronaschulden d.m.v. sanering, wordt verlengd tot in 2024.

Wat is sanering van coronaschulden?

Aan zo’n 400.000 ondernemers werd tijdens de coronacrisis door de Belastingdienst uitstel van betaling van fiscale schulden verleend. Het betrof een totaalbedrag van bijna 50 miljard euro. Sinds 1 oktober 2022 moeten ruim 250.000 ondernemers deze schulden in 5 jaar tijd conform speciale betalingsvoorwaarden aflossen. Ongeveer 1/5e deel van deze ondernemers heeft momenteel nog helemaal niets terugbetaald.

Volledige terugbetaling is voor dergelijke bedrijven overwegend ook niet haalbaar. Het alternatief is om een schuldsaneringsvoorstel te doen aan alle crediteuren, waaronder de Belastingdienst. Daarbij wordt uit de beschikbare financiële middelen een betalingsvoorstel t.b.v. een deel van de schuld gedaan tegen finale kwijting. Dit betekent dat alle schuldeisers slechts een percentage van hun oorspronkelijke vordering betaald krijgen. De Belastingdienst heeft echter de status van preferent schuldeiser, hetgeen betekent dat de fiscus standaard het dubbele percentage ontvangt.

Wat houdt de fiscale versoepeling in?

In het kader van de versoepelingsmaatregelen zou de Belastingdienst tot 1 oktober 2023 echter genoegen nemen met hetzelfde percentage als andere schuldeisers. Dit vergrootte de kans op een geslaagd saneringsvoorstel aanzienlijk.

Onder druk van diverse ondernemersorganisaties is door de staatssecretaris Fiscaliteit en de Belastingdienst nu besloten om de fiscale versoepeling t.b.v. sanering coronaschulden te verlengen tot 1 april 2024. Tot die datum neemt de fiscus dus alsnog genoegen met een gelijk saneringsdeel.

Geen reden tot uitstel van het ondernemen van actie!

Hoewel deze versoepeling voor menig ondernemer goed nieuws is, blijft het noodzakelijk dat men actie onderneemt in geval van betalingsachterstanden t.b.v. fiscale coronaschulden. Verzuimt men dat dan wordt de betalingsregeling opgezegd. Wilt u meer weten over wat u kunt doen? Neem gerust contact op met een van de accountants, belastingadviseurs of salarisadministrateurs van Hut Accountants. Zij zijn goed op de hoogte van het specifieke invorderingsbeleid van de fiscus en hoe u hiermee om kunt gaan.