Voorkom dat de fiscus uw betalingsregeling bijzonder uitstel in verband met corona intrekt voor 29 augustus aanstaande

Eind juni berichtten wij u al dat de fiscus in juli actief van start zou gaan met invordering van achterstanden in verband met aflossing van corona-belastingschulden. Inmiddels heeft al een aantal ondernemers recent een bericht van de Belastingdienst ontvangen met daarin de aankondiging dat de betalingsregeling bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, zal worden ingetrokken. Heeft u ook zo’n brief ontvangen, dan kunt u intrekking alsnog voorkomen door vóór 29 augustus a.s. te handelen.

Waarom kondigt de fiscus aan dat zij uw betalingsregeling bijzonder uitstel i.v.m. corona intrekt?

Om de coronacrisis door te komen stelde de fiscus u in de gelegenheid om de betaling van tijdens die crisis ontstane belastingschulden, tijdelijk op te schorten. Dit bijzondere uitstel van betaling gold alleen voor fiscale schulden die vanwege de coronacrisis ontstonden. Door middel van de betalingsregeling bijzonder uitstel betalen ondernemers die coronaschuld sinds 1 oktober 2022 af.

Ontving u een brief met aankondiging opschorting van de Belastingdienst dan betekent dat dat u sindsdien niet aan de termijnen van de betalingsregeling en / of aan nieuwe betalingsverplichtingen hebt voldaan. U bent eerder al door de fiscus op uw achterstanden gewezen. U heeft uw achterstanden blijkbaar echter niet ingehaald, de betalingsregeling niet aangepast en ook geen verzoek om schuldsanering ingediend.

Wat kunt u vóór 29 augustus a.s. doen om intrekking alsnog te voorkomen?

Reageert u niet op de aankondiging van de belastingdienst, dan zal uw betalingsregeling bijzonder uitstel worden ingetrokken. U moet dan alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen in 1 keer betalen, inclusief de kosten van invorderingsmaatregelen vóór 29 augustus 2023. Dit is voor veel ondernemers volstrekt niet haalbaar.

Loop daarom vóór 29 augustus a.s. in elk geval de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel in die u achterloopt. U kunt dan namelijk gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel. Bovendien biedt u dit de mogelijkheid om de betalingsregeling vervolgens te laten aanpassen door een betaalpauze of een verlenging van de regeling aan te vragen voor die datum.

Let op! U kunt ook inhoudelijk in bezwaar gaan m.b.t. de aangekondigde intrekking van uw betalingsregeling. Uw bezwaarbrief moet dan echter al vóór 25 augustus 2023 door de fiscus ontvangen zijn.

Hulp van Hut Accountants

Wilt u zeker weten dat u de vóór 29 augustus a.s. de juiste maatregelen neemt om te voorkomen dat de fiscus uw betalingsregeling bijzonder uitstel i.v.m. corona zal intrekken? Neem gerust contact op met een van de accountants, belastingadviseurs of salarisadministrateurs van Hut Accountants. Zij helpen u als ondernemer in moeilijke tijden graag met het bewandelen van de juiste weg.