De Belastingdienst kondigt aanmaningen aan nadat eerder getroffen betalingsregeling voor bijzonder uitstel is ingetrokken.

Ondernemers die, ondanks eventuele stappen die ze ondernemen, nog steeds een achterstallige betaling hebben, kunnen vanaf eind september 2023 aanmaningen verwachten voor alle belastingaanslagen waarvoor bijzonder uitstel van betaling was verleend, aldus de Belastingdienst. Eerder berichtte wij u al over de invordering corona-belastingschulden vanaf juli 2023.

Indien een ondernemer geen actie onderneemt na ontvangst van de intrekkingsbrief, wordt de betalingsregeling voor bijzonder uitstel automatisch beëindigd. In dit geval dienen alle (naheffings)aanslagen, waarvoor de ondernemer eerder bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis had gekregen, onmiddellijk te worden voldaan. De ondernemer ontvangt een aanmaning voor elke (naheffings)aanslag die onder de bijzondere uitstelregeling viel, en deze aanmaningen kunnen uiterlijk in november 2023 worden verwacht.

Het ontvangen van aanmaningen

Het is mogelijk dat ondernemers meerdere aanmaningen gelijktijdig of kort na elkaar ontvangen. Bijvoorbeeld, als een ondernemer gedurende twee jaar bijzonder uitstel voor de btw heeft aangevraagd en nog geen enkele naheffingsaanslag heeft betaald, kan deze 8 aanmaningen ontvangen als er per kwartaal wordt betaald, of 24 aanmaningen als er per maand wordt betaald. De Belastingdienst zal deze aanmaningen voor de btw allemaal op hetzelfde moment versturen. Het is ook mogelijk dat dezelfde ondernemer bijzonder uitstel voor de inkomstenbelasting had aangevraagd. In dat geval worden de aanmaningen voor de inkomstenbelasting ook op hetzelfde moment verzonden, maar mogelijk niet tegelijkertijd met die voor de btw.

Elke kwartaal ontvangt de ondernemer een schuldenoverzicht van openstaande (naheffings)aanslagen van de Belastingdienst. Het nieuwste overzicht zal beschikbaar zijn in oktober. Dit rapport biedt de ondernemer inzicht in eventuele aanslagen die nog niet zijn voldaan, waardoor hij of zij op de hoogte is van mogelijke aanmaningen die kunnen volgen voor deze openstaande belastingverplichtingen.

Als betaling uitblijft na versturen van een aanmaning

Als een ondernemer niet reageert op aanmaningen en de verschuldigde belastingen niet betaalt, zal de Belastingdienst overgaan tot het uitvaardigen van een dwangbevel. Dit dwangbevel gaat gepaard met aanzienlijke bijkomende kosten. Als de ondernemer blijft nalaten om te betalen en geen enkel contact opneemt met de Belastingdienst, zullen verdere maatregelen genomen worden om de belastingen te innen. Dit kan onder andere inhouden dat de Belastingdienst, zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer, overgaat tot het innen van verschuldigde bedragen via de banktegoeden of beslag legt op eigendommen. Voordat deze stappen worden ondernomen, zal de Belastingdienst eerst proberen om contact op te nemen met de betreffende ondernemer.

In het geval dat een ondernemer al voor 1 oktober 2022 één of meerdere aanmaningen heeft ontvangen voor (naheffings)aanslagen en deze nog steeds niet heeft voldaan, zal de Belastingdienst direct in december 2023 een dwangbevel uitvaardigen voor deze openstaande (naheffings)aanslagen.

Kunt u hulp gebruiken t.a.v. hoe u het beste kunt omgaan met deze situatie? Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs kunnen u inzicht geven in de actuele situatie, de gevolgen daarvan en u van nuttige adviezen voorzien. Zij helpen u als ondernemer in moeilijke tijden graag met het bewandelen van de juiste weg.