Invordering corona-belastingschulden vanaf juli 2023

Een van de fiscale coronamaatregelen maakte het mogelijk om belastingschulden in die periode door te schuiven naar de toekomst. Menig onderneming maakte daar gebruik van. Het verplicht aflossen van deze schulden ving aan op 1 oktober 2022. Tot dusverre was de Belastingdienst coulant naar ondernemers die hier wederom een achterstand in opliepen. Per juli 2023 zal echter actief gestart worden met de invordering van corona-belastingschulden.

Corona-belastingschulden: enkele statistieken

Op dit moment is er sprake van ongeveer 250.000 ondernemingen in Nederland die belastingschulden hebben die zijn opgebouwd tijdens de coronaperiode. Het betreft bijvoorbeeld nog te betalen loonheffing en te betalen omzetbelasting uit die periode.

Van al deze ondernemingen zijn er bijna 100.000 die met een aflossingsachterstand kampen. Om de schuld in 5 jaar tijd af te betalen, moet maandelijks een bedrag worden afgelost. Deze ondernemingen waren niet in staat om alle aflossingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2022 te voldoen.

Grote financiële problemen dreigen voor tienduizenden bedrijven

Ruim 60.000 van de 100.000 ondernemingen hebben zelfs helemaal nog niets afgelost op de belastinglening. Zij hebben de schuld voor zich uitgeschoven en hopen op een generaal pardon, een algehele kwijtschelding van de schuld. In ongeveer de helft van de gevallen betreft het een schuld van ‘slechts’ € 10.000 of minder. Het is daarom niet helemaal duidelijk of het vooral ondernemers betreft die niet ‘kunnen’ of die niet ‘willen’ betalen.

Het pardon zal er in elk geval niet komen. Dit zou ook oneerlijk zijn t.o.v. bedrijven die wel aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Ondanks dat de fiscus al meerdere brieven heeft gestuurd naar ondernemers die achterlopen met het terugbetalen van hun schuld, wordt daar in de praktijk nauwelijks op gereageerd. De verwachting is dat veel van deze bedrijven binnenkort in grote problemen komen. Faillissementen zijn onafwendbaar.

Hoe gaat de invordering van corona-belastingschulden in zijn werk?

Voorwaarden om voor de betalingsregeling van 5 jaar tijd in aanmerking te komen, is dat men de maandelijkse verplichtingen steeds nakomt. Bovendien moeten ook de lopende belastingverplichtingen over de periode na de pandemie, worden voldaan.

Medio juli ’23 krijgen ondernemers die niet aan deze voorwaarden voldoen een brief dat de betalingsregeling wordt ingetrokken. Het totale openstaande bedrag moet dan binnen 2 weken aan de Belastingdienst worden overgemaakt. Indien dat niet lukt, en die kans is groot, dan kan men op den duur een deurwaarder op de stoep verwachten.

Omdat het gaat om aanzienlijke aantallen ondernemingen zal de fiscus aanvangen met invordering van corona-belastingschulden van bedrijven die al een belastingschuld hadden voordat de coronapandemie ontstond. Uiteindelijk komt echter iedereen aan de beurt.

Stel uw vragen hierover aan Hut Accountants?

Heeft u fiscale coronaschulden en heeft u nog niet, of niet geheel aan uw terugbetalingsverplichtingen voldaan? Ook u moet dan vanaf juli rekening houden met maatregelen ter invordering.

Kunt u hulp gebruiken t.a.v. hoe u het beste kunt omgaan met deze situatie? Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs kunnen u inzicht geven in de actuele situatie, de gevolgen daarvan en u van nuttige adviezen voorzien.