Brandbrief ondernemersorganisaties inzake aanpassing BOR

In een van onze artikelen van begin 2022 deelden wij u al mede dat er grote onzekerheid was en is bij familiebedrijven omtrent de BOR, die mogelijk wordt afgeschaft of gewijzigd. Dat deze gedeeltelijke vrijstelling bij vererving van ondernemingsvermogen op de schop gaat, kan namelijk grote gevolgen hebben voor de continuïteit en overdraagbaarheid van familiebedrijven. De mogelijke wijzigingen zijn mede afhankelijk van een recent uitgevoerde evaluatie van de BOR door het Centraal Planbureau. Naar aanleiding van deze evaluatie hebben ondernemersorganisaties nu een brandbrief aan de Tweede Kamer en het kabinet gestuurd.

Aanpassing BOR: waarom een brandbrief?

Nederlandse familiebedrijven spelen een cruciale rol in het economisch functioneren van onze maatschappij. Op basis van cijfers is door het CBS berekend dat Nederland begin 2020 maar liefst bijna 300.000 familiebedrijven telde. 1 op de 3 werknemers is in dienst van een familiebedrijf, goed voor 25% van het nationaal inkomen van ons land. Het zijn dé aanjagers voor internationaal, maatschappelijk verantwoord en innovatief ondernemen.

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is vooral relevant voor dit soort organisaties. Aanpassing van de BOR kan rampzalige effecten hebben voor wat betreft de overdraagbaarheid van dergelijke familiebedrijven aan volgende generaties. Vandaar dat VNO-NCW en MKB-Nederland nu aan de bel trekken.

Wat staat er in de brandbrief?

In beginsel zijn de ondernemersorganisaties blij met het feit dat evaluatie van de BOR door het CPB heeft plaatsgevonden. Deze regeling zorgt voor evenwichtigheid ten aanzien van de mogelijkheden tussen kleine en grote ondernemingen, hetgeen door het CPB wordt onderstreept.

In de brandbrief wordt echter gesteld dat veel relevante aspecten in de evaluatie ontbreken. Het gevaar dat aanpassing van de BOR er in praktische zin toe zal leiden dat de liquiditeit bij bedrijfsopvolging sterk verslechtert, wordt naar oordeel van de ondernemersorganisaties te weinig erkend. Dit bedreigt de bedrijfscontinuïteit sterk.

In de brandbrief wordt onderbouwd dat de schenkbelasting ten aanzien van bedrijfsoverdracht in Nederland, internationaal gezien relatief hoog is. Door andere instanties wordt (ten onrechte) dikwijls het beeld geschetst dat het tegenovergestelde het geval is.

Wij houden u op de hoogte

Bedrijfsoverdracht ten aanzien van familieondernemingen en de fiscale mogelijkheden hieromtrent vormt een van de specialisaties van de medewerkers van Hut Accountants. Het betreft complexe materie waarvan onze accountants en fiscaal adviseurs goed op de hoogte zijn.

Hoe het verder gaat met de BOR in de toekomst? Wij wachten af maar houden u wel voortdurend scherp op de hoogte.