Zakelijke lening aflossen verstandig?

Regelmatig sparren wij met onze relaties over wat te doen met overtollige middelen. Dat zijn middelen in de onderneming (of privé) waarvan al vaststaat dat ze waarschijnlijk niet meer nodig zijn voor de bedrijfsvoering in de nabije toekomst. Iedereen heeft daar zijn eigen ideeën over, vaak hoor ik ondernemers in volle overtuiging stellen dat aflossen op de zakelijke hypotheek altijd een goede oplossing is. Vaak omdat ze dat van huis uit geleerd hebben of hebben vernomen van hun accountant.

Financiële strategie

Ik heb daar eigenlijk nooit een pasklaar weerwoord op, omdat wat de beste oplossing voor overtollige middelen is, eigenlijk afhangt van de lange termijn financiële strategie.

In onze rol als belangrijkste financieel adviseur van de ondernemer zoeken wij natuurlijk altijd naar de beste verhouding tussen rendement en risico.

Het aflossen van een lening is een bijzonder risicovrije allocering van overtollige middelen. Er wordt geen faillissementsrisico gelopen, het afgeloste bedrag verandert ook niet in waarde en – theoretisch benaderd als de zekerheden, rente- en aflossingscapaciteit en bancaire bereidstelling om uit te lenen niet veranderen – kun je het geld ook zo weer opnemen, immers als de bank eerder bereid was uit te lenen, waarom dan niet nu ook?.

Risicovrij is natuurlijk altijd fijn, maar het hoeft geen financieel strategisch goede keuze te zijn.


De beste belegging

In de financiële strategie is immers bepaald welke (pensioen)belegging het beste in de huidige situatie past en die is onder andere weer afhankelijk van het moment waarop het geld nodig is en het doel van de gelden.

In het bijzonder voor jonge ondernemers kan de beste belegging misschien wel zijn om een andere keuze te maken dan aflossen op de hypotheek.

 

Een rekenvoorbeeldje:

Een ondernemer van 40 jaar beoogd met 70 jarige leeftijd met pensioen te gaan. Hij heeft nu wat overtollige middelen die hij voor dat doeleinde wil aanwenden. Hierbij kan een offensief beleggingsprofiel passend zijn (het blijft uiteraard situatieafhankelijk).

Historie wijst uit dat daarbij rendementen behaald kunnen worden van in ieder geval 5% of meer.

Stel dat deze ondernemer 3,5% rente betaalt bij de bank en afgerond 50% inkomstenbelasting, in BOX 3 moet hij 1% belasting betalen over al zijn vermogen.

Als hij € 100.000 extra aflost, dan bespaart hij € 3.500 rente per jaar, wat na betaling van inkomstenbelasting neerkomt op € 1.750 aan netto rendement. Uitgesmeerd over 30 toekomstige jaren, bedraagt het rendement dus € 52.500.

Zou deze ondernemer er echter voor kiezen om vastgoed te gaan verhuren of een beleggingsportefeuille op te bouwen bij een vermogensbeheerder waarbij 5% rendement wordt gehaald, dan zal het rendement € 5.000 per jaar bedragen, na aftrek van 1% BOX 3 belasting dus € 4.000. Uitgesmeerd over 30 jaren dus een bedrag van € 120.000. Een netto rendement van meer dan het dubbele.

 

Risico versus rendement

In het wel heel versimpelde voorbeeldje van hiervoor verdient iemand 2 modale jaarsalarissen extra door risico te lopen. Deze ondernemer moet daarvoor wel het risico lopen dat hij zijn inleg (of een deel daarvan) kwijtraakt. Die kans is statistisch gezien heel klein, maar absoluut niet uitgesloten.

Wilt u ook eens met ons sparren over uw overtollige middelen? Neem dan contact op met Koen van Osch