Zakelijke giften? Of misschien toch privé?

De aftrekbaarheid van giften voor ondernemingen is anders geregeld dan de aftrekbaarheid voor privé personen. Het kan dus lonen om te bezien vanuit welke hoedanigheid u vrijgevig bent.

Eenmanszaak/VOF

Giften in een eenmanszaak/vof zijn in principe aftrekbaar, zolang er een zakelijk belang dient. Een gift die wordt afgetrokken van de winst, verlaagt de (fiscale) winst. Ondernemers hebben echter recht op MKB winstvrijstelling van 14%. Van de fiscale winst hoeft u 14% niet in aanmerking te nemen, maar hetzelfde geldt dan natuurlijk ook voor kosten. Een gift van € 100 levert u dus maar € 86 aftrekbaarheid op.

BV

Giften vanuit een BV zijn beperkt tot een maximum van 50% van de winst in dat jaar. Heeft u geen of weinig winst, let dan op of de gift wel aftrekbaar is.

Voor giften aan ANBI's die tevens een culturele instelling zijn geldt nog eens een verhoging van de aftrekbaarheid. De gift is aftrekbaar + 50% van die gift (in totaal een aftrekpost van 150%). Deze 50% verhoging is maximaal € 2.500.

Privé persoon

Doet u de gift in hoedanigheid van een privé persoon, dan geldt er een drempelbedrag. De eerste 1% van uw zogeheten drempelinkomen (dat is het inkomen van BOX 1, BOX 2 en BOX 3 bij elkaar) mag u niet aftrekken. Tevens geldt er een maximum van aftrekbaarheid van 10% van dit inkomen.

Het kan dus lonen om voordat u een gift doet eens te kijken in welke hoedanigheid u deze gift doet omdat de fiscale behandeling ervan wel eens gunstiger uit zou kunnen pakken.