Woning kopen als kleine zelfstandige lastig

Heeft u geen partner met een vast inkomen en bent u als zelfstandige acuut op zoek naar woonruimte? Dat kan behoorlijk lastig zijn. Wanneer u als zelfstandige bijvoorbeeld recent gescheiden bent, komt u in de huidige sociale huurmarkt niet zomaar voor een betaalbare huurwoning in aanmerking. De wachtlijsten zijn vaak lang. Huren in de particuliere sector is veelal te duur. Een woning kopen als zzp’er lijkt vaak de beste en goedkoopste optie. Maar het verkrijgen van een hypotheek blijkt nog niet zo eenvoudig.

Waarom is een woning kopen als kleine zelfstandige zo lastig?

De regels omtrent hypotheekverstrekking zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt door financiers. Er ging hier in het verleden ook wel het een en ander mis mee. Banken zijn omtrent de verstrekking van hypotheken daardoor veel strengere eisen gaan stellen. Maar daardoor vallen sommige kleine zelfstandigen nu tussen de wal en het schip.

Zelfstandig ondernemers dienen bij de aanvraag van een hypotheek de financiële cijfers van de voorgaande drie ondernemersjaren te overleggen. De beoordeling van onder andere de te verwachten winstgevendheid door banken, vindt daarbij niet uniform plaats. Sommige financiers gaan uit van gemiddelden, bij anderen weegt het laatste jaar zwaarder.

Corona zorgt voor extra problemen bij het afsluiten van een hypotheek

De strengere regels komen juist net nu veel kleine zelfstandigen de lastige coronaperiode achter de rug hebben. Gedurende de coronapandemie werden veel ondernemers van overheidswege gedwongen tot tijdelijke bedrijfssluitingen hetgeen de jaarcijfers heeft aangetast. Hypotheekverstrekkers beschouwen de ontvangen overheidssteun zoals Tozo echter niet als inkomen. Veel kleine zelfstandigen en zzp'ers kunnen daardoor nagenoeg niets meer lenen.

Heeft u als zelfstandige een partner met een vast inkomen? Of beschikt u over eigen vermogen dat u kunt inbrengen? In dat geval zijn de kansen op het verkrijgen van een hypotheek een stuk groter. Het maximaal te lenen bedrag kan echter alsnog lager uitvallen dan u wellicht zou verwachten.

Roep om maatwerk bij woonruimtefinanciering voor zzp’ers

Veel financieel dienstverleners vinden het lastig om de financiële situatie en verwachtingen ten aanzien van zzp'ers goed in te schatten. Er wordt te weinig gekeken naar de toekomstpotentie van het bedrijf en te veel geleund op de historische financiële cijfers. Doordat zzp’ers daardoor dikwijls geen woning kunnen kopen, dienen ze alsnog relatief duur te gaan huren. Hierdoor zijn ze vaak meer kwijt aan huisvestingslasten en komen ze soms juist financieel in de problemen.

FNV Zelfstandigen, de vakbond die de belangen van zelfstandig professionals al jarenlang behartigt, is inmiddels het gesprek aangegaan met de branche van hypotheekverstrekkers. Het doel is om perspectief te bieden aan kleine zelfstandigen waarvan duidelijk is dat de omzet- en resultaatkrimp direct gerelateerd is aan corona en er concreet, aantoonbaar perspectief op herstel is. Voor deze groep zou dat de deur naar (hogere) hypotheekfinancieringen moeten openen.

Wat kan Hut Accountants doen:

De expertise van de medewerkers binnen Hut Accountants ligt op het vlak van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Daarmee kunnen zij ‘dóór’ de historische financiële cijfers heen kijken. Wij kunnen u helpen om uw betoog naar eventuele financiers te verstevigen door de redenen van een financiële dip te verhelderen en het perspectief op herstel concreet te maken.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op!