Wijziging in gegevensplicht omtrent uitbetaalde bedragen aan derden

Doet u betalingen aan derden die niet bij uw organisatie in dienst zijn en die niet de status van ondernemer hebben? Voor de ontvanger betreft het dan fiscaal gezien ‘Resultaat uit Overige Werkzaamheden’. Afhankelijk van de aard van uw organisatie moet u als betaler gegevens aan de fiscus verstrekken omtrent de derden waarop de uitbetaalde bedragen van toepassing zijn. Vanaf 2023 wijzigt deze gegevensplicht op een aantal punten.

Gegevensplicht verschilt al naar gelang u wel of niet inhoudingsplichtige uitbetaler bent

Is uw organisatie een inhoudingsplichtige uitbetaler, dan betekent dat dat u personeel in dienst hebt en over een loonheffingennummer beschikt en aangifte loonheffingen moet doen. Bent u particulier of beschikt uw organisatie niet over een loonheffingennummer, dan bent u een niet inhoudingsplichtige uitbetaler.

Beide soorten uitbetalers dienen vanaf 2022 zowel de datum van uitbetaling als de geboortedatum van de ontvanger te registreren en door te geven aan de fiscus. Er gelden echter ook een aantal verschillen. De inhoudingsplichtige uitbetaler moet aanvullend namelijk ook het BSN registreren en aan de fiscus aanreiken. Voor niet-inhoudingsplichtige uitbetalers is dat verboden. Bovendien moeten inhoudingsplichtige uitbetalers te allen tijde gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aanleveren en niet-inhoudingsplichtige uitbetalers alleen op verzoek van de fiscus.

Ingaande wijzigingen in de gegevensplicht per 2023

In 2023 is sprake van een aantal wijzigingen in gegevensplicht omtrent uitbetaalde bedragen aan derden. Zo krijgen inhoudingsplichtige uitbetalers geen uitnodiging meer van de Belastingdienst om de gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren. Zij zijn hier desalniettemin toe verplicht. Let hierop!

Vanaf volgend jaar is het niet meer mogelijk de huidige invoerapplicaties te gebruiken voor uitbetaalde bedragen aan derden. In plaats daarvan kan het sjabloon UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden) gebruikt worden binnen het gegevensportaal van de fiscus. De benodigde gegevens kunnen ook worden aangeleverd via Digipoort, dé ICT-centrale waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld wordt.

Hut Accountants is op de hoogte

Vanuit hun specifieke expertise omtrent salarisadministratie en aangifte loonheffingen  hebben de accountants en belastingadviseurs van Hut Accountants veel affiniteit met alle procedures en regels omtrent het aspect van gegevensplicht en uitbetaalde bedragen aan derden. Raadpleeg gerust een van de medewerkers .