Werknemer arbeidsongeschikt: schade te verhalen ?

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kost u als werkgever veel geld, en die kosten kunnen - soms - op een derde worden verhaald. Informeer altijd bij uw zieke medewerker of wellicht een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn arbeidsongeschiktheid.

Als een derde de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker heeft veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk is - bijvoorbeeld bij een verkeersongeval - dan kunt u het nettoloon, de vakantietoeslag en de variabele beloningen van uw medewerker tijdens de ziekteperiode verhalen, plus de redelijke kosten van re-integtratie. Het regresrecht moet binnen vijf jaar na de eerste ziektedag van uw werknemer uitgeoefend worden.

Bron:Belastingbelangen