Weet u de waarde van uw bedrijf? Of wilt u die niet weten?

Goed nieuws! Uit onderzoek blijkt dat de bedrijfswaarde van het merendeel van de Nederlandse mkb-ondernemingen, het afgelopen jaar steeg. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat veel ondernemers echter niet op de hoogte zijn van de waardeontwikkeling van hun bedrijf. Sterker nog, ze willen die waardeontwikkeling liever niet eens weten. Hut Accountants legt uit wat er aan de hand is en waarom het belangrijk is om van de bedrijfswaarde op de hoogte te zijn.

Het Nederlands mkb is over het algemeen duurzaam winstgevend

Over de afgelopen jaren waren er veel berichten van financiële neergang in het bedrijfsleven en van grote onzekerheid. Dat kwam onder andere door de coronapandemie en door allerlei ontwikkelingen die het gevolg waren van de oorlog in Oekraïne. Toch mag gezegd worden dat het Nederlands bedrijfsleven in brede zin heeft bewezen dat het duurzaam winstgevend is. Ook in moeilijke omstandigheden.

Een groeiend aantal private-equity-fondsen is daarom meer en meer op zoek zijn investeringsobjecten in de vorm van duurzaam winstgevende mkb-ondernemingen. Daar liggen dus kansen voor verkopende partijen. Maar dan moet u wel weten wat uw bedrijf waard is.

Veel mkb-ondernemers weten de waarde van hun bedrijf niet en willen die ook niet weten

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers de bedrijfswaarde niet kent. Van die groep geeft 1 op de 3 zelfs te kennen de waarde niet te willen weten. Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met de recente economische onzekerheid en de wens om zich niet te laten ontmoedigen door eventuele waardedalingen.

Andere beweegredenen om de waarde niet te willen weten zijn van fiscale van aard, om te voorkomen dat men zich moet gaan bezighouden met complexe fiscale kwesties. Ook emotionele betrokkenheid speelt een rol. Het kennen van de waarde van het bedrijf kan emotioneel namelijk belastend zijn.

Kop in het zand: verstandig of niet?

Het vermijden van het kennen van de waarde van het bedrijf, is niet noodzakelijk een verstandige strategie op lange termijn. Een goed inzicht in de waarde van het bedrijf is namelijk cruciaal voor het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen op lange termijn. Denk daarbij aan het plannen van de toekomstige groei en daarbij te hanteren strategieën. De meeste ondernemers focussen zich sterk echter op de korte termijn.

Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen de emotionele waarde die men als ondernemer aan het bedrijf toekent, en de daadwerkelijke marktwaarde. Dat is de waarde die het bedrijf heeft op het moment van verkoop volgens meer objectieve maatstaven. Kent men die niet dan kan dat leiden tot teleurstellingen op het moment dat de marktwaarde geopenbaard wordt. Pas dan realiseren veel ondernemers zich dat ze andere beslissingen hadden moeten en willen nemen.

Hut Accountants adviseert u als ondernemer

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zijn geen specialisten op het gebied van de aan- en verkoop van bedrijven en op het gebied van bedrijfswaardering. Maar ze kunnen u wel op het juiste spoor zetten om grip te krijgen op de realiteit omtrent de marktwaarde van uw bedrijf. Bovendien vervullen zij al voor menig ondernemer de rol van structureel adviespartner, waarbij zij continue met kennis en kunde bijdragen aan het proces om die bedrijfswaarde te optimaliseren.

Neem daarom gerust vrijblijvend contact op met 1 van hen.