Weer begrotingstekort: vennootschapsbelasting in 2023 omhoog

Als gevolg van de coronacrisis was er in 2020 voor het eerst in jaren weer sprake van een tekort op de overheidsbegroting. De vele extra miljarden die werden uitgegeven om de impact van de coronacrisis te beteugelen, lagen hieraan ten grondslag. In 2021 nam het tekort zelfs toe met 6 procent en ook in 2022 zal de overheid meer geld uitgeven dan er wordt ontvangen. Er zal sprake zijn van een stijging boven de 3 procent, oftewel boven de Europese norm. Dat betekent dat er maatregelen met het oog op de toekomst genomen moeten worden, waardoor onder andere de vennootschapsbelasting omhoog zal gaan.

Oorzaken begrotingstekort

Het ergste voor wat betreft de coronacrisis lijkt inmiddels achter ons te liggen. Maar er zijn nieuwe financiële zorgen die het begrotingstekort andermaal opstuwen. Zo worden door het kabinet meerdere miljarden euro’s uitgetrokken om de stijgende energieprijzen te compenseren. Een andere fikse tegenvaller betreft de compensatie van een groot aantal spaarders inzake vermogensbelasting (spaartaks). Hierover berichtten wij u al in een eerder artikel.

Om deze tegenvallers te compenseren gaat onder andere de vennootschapsbelasting voor bedrijven omhoog.

Schijftarief Vpb in 2023 omlaag, ontvangsten vennootschapsbelasting omhoog

De schijf voor het hoge tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) zal in 2023 worden verlaagd van € 395.000  naar € 200.000. Daardoor betalen bedrijven over hun winsten in grotere mate het hoge Vpb-tarief van 25,8 procent. Onder de € 200.000 blijft het vpb-tarief van 15 procent van toepassing.

Het tarief uit aanmerkelijk belang bedraagt tot 2024 26,9 procent Wordt de winst na vennootschapsbelasting uitgekeerd als dividend, dan wordt deze nogmaals belast in box 2 (i.g.v. aanmerkelijk belang). Het samengestelde tarief bij winstuitdeling wordt dan dus ook hoger, voor wat betreft een winstniveau tussen € 200.000 en € 395.000. Overigens past de ontwikkeling dat vermogenden meer belasting gaan betalen in een lange termijn trend die verwacht mag worden. Deze ‘koers’ is reeds door het kabinet ingezet.

Hut Accountants houdt u op de hoogte van ontwikkelingen

Het zijn turbulente tijden met veel invloed op het Nederlands fiscaal stelsel. Overheidsuitgaven, ze moeten ergens van betaald worden. Gelukkig mag u erop vertrouwen dat de professionals van Hut Accountants, actief op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, zichzelf nauwgezet op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen. Vanzelfsprekend lichten wij u daar steeds tijdig en helder over in.