Wat zijn de mogelijkheden om geld te lenen van uw eigen BV

Heeft u geld nodig voor privédoeleinden? Vanzelfsprekend kunt u dan een lening bij een bank afsluiten. Bent u echter eigenaar van een eigen BV die geldmiddelen beschikbaar heeft, dan zijn er ook mogelijkheden om onder gunstige condities geld te lenen van uw eigen BV. Wij leggen die mogelijkheden graag aan u uit.

Welke voordelen biedt het lenen van geld van uw eigen BV?

De aanschaf van een auto in privé; De inbreng van additioneel vermogen om ergens anders een hypotheek te kunnen afsluiten; Of gewoon omdat u die verre reis nu eindelijk een keer met uw partner wilt maken maar zelf het geld er niet voor heeft. Het is mogelijk om hiervoor geld te lenen vanuit uw eigen BV. Omdat een bank veelal een hogere leningrente en afsluitkosten berekent, is dit een relatief goedkope manier van lenen. Bovendien hoeft u geen dividendbelasting te betalen over geld dat u van uw eigen BV leent. Het is immers geen inkomen. Dat scheelt dus ook in fiscaal opzicht.

Welke leenmogelijkheden zijn er?

Om geld te lenen van uw eigen BV heeft u 2 mogelijkheden, namelijk die van een personeelslening en van een DGA-lening. Bent u werknemer van uw eigen BV dan kunt u van de BV een renteloze personeelslening aan uzelf (en trouwens ook aan de andere werknemers) verstrekken. Het rentevoordeel van een personeelslening mag worden opgenomen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Hierdoor kunt u dat voordeel onbelast ontvangen, mits u de personeelslening niet gebruikt voor de aankoop van een woning. Koopt u er wel een woning mee dan mag u het rentevoordeel aftrekken van de inkomstenbelasting.

Een alternatief is om uzelf als DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) een lening te verstrekken vanuit de BV. Er dient dan wel verplicht een zakelijke rente vastgelegd te worden die u aan de BV betaalt. Privé dient u als DGA de lening op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Fiscale consequenties DGA-lening al naar gelang de doeleinden

Besluit u als DGA om een DGA-lening aan uzelf te verstrekken, dan zijn de fiscale consequenties afhankelijk van het doel van de lening. Wordt de lening aangewend voor een eigen woning, dan valt de rente die u betaalt bijvoorbeeld in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Voldoet u aan een aantal voorwaarden, onder andere omtrent de maximale looptijd, dan zal hierbij hypotheekrenteaftrek van toepassing zijn.

Alle andere bestedingsdoeleinden worden aangemerkt als ‘consumptief’. Dat geldt dus voor die nieuwe auto, die mooie reis maar ook om met de lening in privé te beleggen. En dat is gunstig want alle schulden boven een bedrag van € 3.200,- mag u aftrekken van uw belastbare vermogen. Daardoor beperkt de lening uw vermogensbelasting.

U mag als DGA van uw BV lenen zoveel als u wilt, al heeft lenen van bedragen boven € 700.000 wel forse fiscale consequenties. U kunt de lening van uw BV conform een vooraf opgesteld schema aflossen of ineens (aflossingsvrij). Betaalt u regelmatig kleine privézaken met de bankpas van de BV? In dat geval spreekt men van een rekening-courant-verhouding. Die is tot € 17.500 rentevrij.

Hut Accountants helpt u om zakelijk correct te handelen

Er zijn dus diverse mogelijkheden om geld te lenen van uw eigen BV. Maar aan deze mogelijkheden zijn wel voorwaarden verbonden waaraan u moet voldoen. Doet u dat niet dan kan de fiscus de lening zien als inkomen waardoor er forse inkomstenbelasting in privé over betaald moet worden. Dat wilt u uiteraard voorkomen. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants helpen u daarbij.

Geld lenen van uw eigen BV? Neem contact op met een van hen!