Wat moet er allemaal op een factuur staan?

Aan welke vereisten u moet voldoen hangt af van de situatie. In de meest voorkomende gevallen gelden de "normale" binnenlandse factuur of de vereenvoudigde factuur. U mag een vereenvoudigde factuur sturen als het factuurbedrag onder de € 100 is of het een wijziging van een eerdere factuur betreft.

Minimale vereisten voor een normale factuur:

 • Uw naam en adresgegevens (handelsnaam of juridische naam).
 • De naam en adresgegevens van uw afnemer (het vestigingsadres).
 • Uw BTW nummer.
 • Uw KvK nummer.
 • De datum van uitreiking van de factuur (de factuurdatum).
 • Een uniek volgnummer.
 • Een omschrijving van de goederen of diensten die u hebt geleverd.
 • De datum waarop deze goederen of diensten zijn geleverd (of worden vooruitbetaald).
 • Het bedrag dat u in rekening brengt (exclusief BTW).
 • Het BTW bedrag dat u in rekening brengt (als er meerdere tarieven gehanteerd worden moet dat blijken uit de factuur.
 • Het gehanteerde BTW tarief.

Als u goederen of diensten aan een BTW ondernemer uit een ander EU land levert of als u de verleggingsregeling toepast, dient u ook het BTW nummer van de afnemer te vermelden.

Minimale vereisten voor een eenvoudige factuur:

 • De datum van uitreiking van de factuur (de factuurdatum).
 • Uw naam en adresgegevens.
 • Welke goederen of diensten u hebt geleverd.
 • Het BTW bedrag en tarief.
 • De verwijzing naar de oorspronkelijke factuur (bij wijziging van een factuur).

Voor een aantal ondernemers gelden aangepaste eisen, dat is onder andere het geval als:

 • U gebruik maakt van de margeregeling.
 • U verstuurt een acceptgiro.
 • U maakt gebruik van automatische incasso (dan hoeft u onder voorwaarden helemaal geen factuur te sturen).
 • U levert op basis van een doorlopende overeenkomst.
 • U stuurt een verzamelfactuur.
 • U ben een groothandel.
 • U werkt met kortingen en vooruitbetalingen.
 • U werkt met een kredietbeperkingstoeslag.
 • Uw klant ruilt goederen in.
 • U werkt met kortingen of vooruitbetalingen.
 • U verstuurt voorschotnota's.
 • U levert tijdschriften.
 • Uw afnemer maakt de factuur op.
 • U levert brandstof voor landvoertuigen.
 • Een vertegenwoordiger betaalt de BTW.
 • U levert nieuwe auto's of andere nieuwe vervoermiddelen.
 • U levert van omzetbelasting vrijgestelde goederen of diensten.
 • U valt onder de reisbureauregeling.
 • U verkoopt een onroerende zaak en verrekent eerder ontvangen huurbedragen.

Is een van bovenstaande situaties van toepassing? Neem dan even contact met ons op als u vragen heeft over uw factuurvereisten.