Was er sprake van btw-belaste intracommunautaire verwerving dan telt btw mee voor margeregeling

Het is mogelijk dat een wederverkoper via een btw-belaste intracommunautaire verwerving een goed verkrijgt dat hij vervolgens verkoopt met toepassing van de margeregeling. Het Hof van Justitie van de EU bepaalde recent dat de betaalde btw in dat geval dient te worden opgenomen als heffingsmaatstaf voor de margeregeling.

Wanneer is de margeregeling relevant voor u?

Bent u ondernemer en verricht u activiteiten waarbij u gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, verzamelingsvoorwerpen of antieke voorwerpen verkoopt? Met het oog op de btw-regelgeving wordt u dan aangeduid met de term ‘wederverkoper’. Dat houdt in dat u de margeregeling in bepaalde situaties dient toe te passen.

Hierbij berekent u de btw niet over uw totale omzet, maar over de bruto-winstmarge. Deze wordt gevormd door het verschil tussen de in- en de verkoopprijs. Bij een positief bruto-winstmarge draagt u over deze marge dus btw af.

Wanneer is de margeregeling van toepassing?

De margereling moet worden toegepast wanneer sprake is van een van de volgende situaties:

  • Het goed werd aan u geleverd door een natuurlijk persoon door een lichaam dat niet als btw-ondernemer kwalificeert;
  • Het goed werd vrij van btw geleverd door een btw-ondernemer die het enkel gebruikte voor vrijgestelde prestaties of een andere vorm van onbelast gebruik. De leverende partij heeft t.b.v. verkrijging zelf geen btw kunnen aftrekken;
  • Het (roerende) goed werd aan u geleverd met toepassing van de KOR (kleineondernemersregeling) en werd eerder gebruikt in de bedrijfsvoering van de leverancier  waarbij erop kon worden afgeschreven;
  • Het goed werd aan u geleverd met toepassing van de margeregeling door een andere wederverkoper;
  • Het goed werd aan u geleverd door een ondernemer/wederverkoper uit een ander EU-land.

Wanneer telt de btw mee voor de margeregeling bij intracommunautaire levering?

De margeregeling stelt dat de btw moet worden berekend over de (bruto) winstmarge, zijnde het verschil tussen de vergoeding die u als verkoper ontvangt en hetgeen u moest betalen om het goed te verkrijgen. Verkreeg u als wederverkoper het goed via een intracommunautaire levering, dus via een leverancier vanuit een ander EU-land en moest u daarbij btw voldoen? Wanneer u het goed vervolgens verkoopt en btw berekent o.b.v. de margeregeling dan moet de betaalde btw in de maatstaf van heffing van die levering worden meegenomen t.b.v. de margeregeling.

Het voorgaande blijkt uit een fiscaal juridisch oordeel dat het Hof van Justitie van de EU onlangs heeft geveld.

Vragen over internationaal zakendoen, de margeregeling en andere btw-zaken?

Internationaal zakendoen heeft gevolgen voor de wijze waarop met btw dient te worden omgegaan. Gelukkig zijn de accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs van Hut Accountants zeer goed op de hoogte van internationale en bijzondere btw-aspecten. Laat u door hen adviseren!