Vraag en antwoord met betrekking tot de nieuwe pensioenwet

Eind mei 2023 gaf de 1e Kamer haar zegen t.a.v. de nieuwe pensioenwet. U heeft er vast al het een en ander over gehoord. Maar waarom komt er eigenlijk een nieuwe pensioenwet? En wat verandert er voor u in het nieuwe pensioenstelsel? Lees de vraag en antwoord van Hut Accountants m.b.t. de nieuwe pensioenwet.

Waarom komt er een nieuwe pensioenwet?

De belangrijkste reden dat er een nieuwe pensioenwet komt is omdat het oude pensioenstelsel niet meer past bij de veranderde samenleving. Allereerst worden mensen gemiddeld genomen steeds ouder. Er is sprake van minder werkenden t.o.v. het aantal gepensioneerden. Veel werknemers switchen bovendien veelvuldig van baan en meer en meer mensen gaan op termijn als zzp’er aan de slag. Pensioen is daardoor de afgelopen jaren steeds duurder geworden. De nieuwe pensioenwet kent een stelsel dat beter aansluit bij de moderne samenleving.

Vraag en antwoord m.b.t. de nieuwe pensioenwet:

Hut Accountants geeft antwoord op een aantal belangrijke vragen m.b.t. de nieuwe pensioenwet.

Wat verandert er in het nieuwe pensioenstelsel?

In het nieuwe stelsel komt pensioenpremie terecht in ieders persoonlijk pensioenvermogen. Daardoor is te veel of te weinig pensioen opbouwen voor de betaalde pensioenpremie grotendeels verleden tijd. Het pensioenfonds doet bovendien niet langer een belofte over de hoogte van het pensioen. Door nieuwe stelsel is er minder aanleiding tot discussie over onzekere beloftes en de verdeling van de gezamenlijke pensioenpot.

Het beleggen van pensioenpremies houdt meer rekening met verschillen tussen deelnemersgroepen. Jongere mensen kunnen dan meer risico nemen dan ouderen, omdat er nog veel tijd is om voor eventuele tegenvallers te compenseren. Al met al wordt pensioen hierdoor steeds persoonlijker.

Ga ik erop vooruit of achteruit?

Dat antwoord is lastig te geven. Hoe hoog uw pensioenuitkering in het nieuwe stelsel is, hangt meer dan in het huidige stelsel af van toekomstige economische ontwikkelingen. Het voorspellen van wat men krijgt is daardoor lastiger, aangezien de pensioenpot meer meebeweegt. Gelet op de economische turbulentie vandaag de dag voelt dat wellicht spannend. Maar eventuele fluctuaties worden in de praktijk straks verspreid over meerdere jaren, waardoor stijgingen en dalingen toch minder abrupt zullen zijn.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in?

Nu de 1e Kamer akkoord is met het nieuwe pensioenstelsel, treden de nieuwe regels voor pensioen naar verwachting uiterlijk 1 juli 2023 al in werking. Echter uiterlijk pas op 1 januari 2028 moeten alle pensioenregelingen waarin pensioenopbouw plaatsvindt, zijn aangepast aan het nieuwe stelsel.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mij nu ik binnenkort met pensioen ga?

Gaat u binnen nu en 3 jaar met pensioen dan is de kans groot dat er voor u helemaal niets verandert. Gelet op het antwoord op de vorige vraag, is het voor fondsen noodzakelijk dat zij voor 1 januari 2028 zijn overgegaan op het nieuwe pensioenstelsel. De meeste fondsen hebben te kennen gegeven te streven naar een overgang voor 1 januari 2026.

Voor de overgang is veel rekenwerk nodig om voor de vele werknemers te berekenen wat men in principe aan pensioen krijgt. Effectuering duurt dus even.

Heeft het nieuwe pensioenstelsel voor iedereen dezelfde consequenties op lange termijn?

Het nieuwe pensioenstelsel is naar verwachting relatief ongunstig voor werknemers die momenteel tussen de 35 en 60 jaar oud zijn. Zowel de hele jonge als de oudere werknemersgroepen (60+) profiteren. Dat komt omdat de genoemde leeftijdscategorie (35 – 60 jaar) voorlopig nog niet met pensioen gaat, maar ook niet kan profiteren van het rendement op betaalde premies in de 1e (jonge) jaren van pensioenopbouw.

Voor toekomstige leeftijd gerelateerde middengroepen is dit niet van toepassing.

Heeft u meer vragen over de nieuwe pensioenwet?

De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs hebben, afgezien van primaire kennis van financiële, administratieve en fiscale aspecten, ook affiniteit met pensioen gerelateerde aangelegenheden.

De nieuwe pensioenwet is specialistische materie en wij kunnen ons voorstellen dat u meer vragen heeft waarop u graag antwoorden zou willen. Stel ze daarom aan uw contactpersoon binnen onze organisatie. Mocht deze u niet verder kunnen helpen, dan verwijzen we u graag door naar een van onze gespecialiseerde partners.