Eenmalig voorschot subsidie praktijkleren MBO tijdens coronacrisis

Biedt u een of meer praktijkleerplaatsen aan in uw bedrijf voor studenten in het MBO? Dan bent u wellicht al bekend met de subsidie praktijkleren. De subsidie praktijkleren biedt voor diverse typen praktijkleerplaatsen een tegemoetkoming in de loon- en begeleidingskosten voor de student die u binnen uw bedrijf begeleidt. Eerdere jaren ontving u het subsidiebedrag altijd na afloop van het schooljaar. I.v.m. de coronacrisis is het nu mogelijk om een voorschot aan te vragen voor de subsidie praktijkleren voor MBO-studenten.

Ontvang een voorschot voor de subsidie praktijkleren voor MBO-praktijkleerplaatsen tijdens de coronacrisis!

De subsidie praktijkleren biedt een bedrag van maximaal € 2.700 subsidie per praktijkleerplaats wanneer u binnen uw bedrijf een student een heel schooljaar begeleidt. De exacte hoogte van de te ontvangen subsidie is afhankelijk van het totaal aantal weken in het schooljaar van sept 2019 tot aug 2020 waarin u de student daadwerkelijk zult begeleiden.

Om te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het MBO blijven bestaan tijdens de coronacrisis, kunt u in afwijking van vorige jaren al in de 4e week van mei 2020 een voorschot aanvragen voor de reeds gemaakte kosten. Op die manier ontvangt u al medio 2020 een deel van het subsidiebedrag in plaats van eind 2020 zoals normaal het geval zou zijn.

! Het voorschot kan worden aangevraagd door alle bedrijven met praktijkleerplaatsen op MBO-niveau. Moest u uw bedrijf door de coronacrisis noodgedwongen sluiten, dan krijgt u over de weken waarin u geen begeleiding kon bieden toch subsidie.

Wat moet u doen voor het voorschot t.a.v. deze subsidie?

Via het speciale loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor de subsidieregeling praktijkleren, kunt u in de vierde week van mei het voorschot aanvragen. Dit betreft een voorschot voor de periode in weken vanaf de start van het schooljaar 2019/2020 (in 2019 dus) tot de datum van 16 maart 2020. Dit is de datum dat alle maatregelen t.a.v. de coronacrisis werden ingevoerd.

Let op! Het voorschot kan dus alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het MBO.

Zoals u gewend bent wanneer u al eerder van deze subsidieregeling gebruik maakte, dient u tussen 2 juni en uiterlijk 16 september 2020 achteraf een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt dan verrekend met het definitieve subsidiebedrag.

Wij adviseren u hier graag over

Hut Accountants beschikt onder andere over specialisten ten aanzien van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie. Neem direct contact met ons op wanneer u een of meer praktijkleerplaatsen aanbiedt aan MBO-studenten t.b.v. het schooljaar 2019-2020. Wij helpen u graag bij het aanvragen van extra financiële steun in de vorm van een voorschot voor de subsidieregeling praktijkleren om de coronacrisis met uw bedrijf goed door te komen.