Voorkom boetes wegens te lage lonen

De Inspectie SZW is (onder andere) verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de Wet Minimumloon. In dat kader heeft zij de afgelopen tijd een aantal forse boetes opgelegd. Dit is voor ondernemingen voornamelijk een risico als werknemers niet per uur uit worden betaald, maar bijvoorbeeld een prestatiegerichte beloning ontvangen.

Een boete van € 578.000

Zo werd er in maart van dit jaar aan een uitzendbureau een boete opgelegd van € 578.000 omdat zij over het tweede halfjaar van 2014 niet aannemelijk kon maken dat "slechts" 68 uitzendmedewerkers voldoende loon hadden ontvangen zodat kon worden voldaan aan de Wet Minimumloon. De inspectie kon niet aantonen dat er ook daadwerkelijk te weinig loon werd uitbetaald, zij constateerde slechts dat het uitzendbureau niet aan kon tonen dat er wel voldoende was uitbetaald.

Schoonmaakbedrijf

Een concreter geval speelde bij een schoonmaakbedrijf in Rotterdam. Het bedrijf stuurde werknemers aan die hotelkamers schoon moesten maken. Hiervoor gelden een aantal normen (bijvoorbeeld 5 kamers per uur). Hadden de schoonmakers 5 kamers schoongemaakt, dan kregen ze 1 uur uitbetaald. Als de schoonmakers er echter 1,5 uur voor nodig hadden, dan kregen zij dat half uurtje niet uitbetaald. Hiermee riskeerde het schoonmaakbedrijf dat de werknemers minder per uur betaald kregen dan het minimumloon een daarvoor kregen zij een boete van € 230.000 opgelegd. Ook hier geldt weer dat de inspectie niet aan kon tonen dat er te weinig werd betaald (het kon natuurlijk zo zijn dat werknemers de normen nooit overschreden), maar de boete werd opgelegd omdat het bedrijf niet aan kon tonen hoeveel uren er werkelijk gewerkt waren.

Hieruit blijkt dat het van groot belang is dat ondernemingen goed bijhouden hoeveel uren de personeelsleden werken, zodat altijd in de gaten gehouden kan worden of er wordt voldaan aan de Wet Minimumloon.

Bron: inspectie SZW