Voorkom belastingrente op btw over 2020!

Idealiter heeft u als ondernemer alle btw over 2020 reeds aangegeven en betaald aan de fiscus. Is dat niet het geval dan is het verstandig om dat vóór 1 april 2021 alsnog te doen. Op die manier voorkomt u namelijk belastingrente over btw met betrekking tot 2020!

Belastingrente op btw: wat is het?

Wie wacht met het aangeven en het betalen van btw over 2020 tot na 31 maart 2021, krijgt te maken met belastingrente. Belastingrente en invorderingsrente zijn standaard rentetarieven die worden geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Het zijn renteopslag bedragen die worden berekend over belastingbedragen die men als belastingplichtige verschuldigd is aan de fiscus. Deze renteregeling werkt twee kanten op.

Onderneemt u geen actie t.a.v. de btw, dan bent u vanaf 1 januari 2021, dus met terugwerkende kracht, een belastingrente van 4% schuldig over het te betalen bedrag. De belastingrente loopt door tot 2 weken na de datum van de desbetreffende, te ontvangen btw-aanslag.

 

Hoe belastingrente op btw over 2020 voorkomen?

Het is mogelijk om de aangifte t.a.v. de btw over 2020 vóór de datum van 1 april 2021 alsnog te doen via een btw-suppletie. U voorkomt dan dat u met terugwerkende kracht belastingrente moet betalen.

Mocht het bedrag van de btw-correctie niet meer dan € 1.000 bedragen, dan is het doen van een suppletieaangifte voor 1 april niet nodig. In dat geval kan de btw namelijk gecorrigeerd worden in de eerstvolgende btw-aangifte zelf, zelfs wanneer het een correctie betreft over 2020. Ook op die manier voorkomt u dus dat u belastingrente op btw over 2020 moet betalen.

Pas ook op voor verzuimboetes

Afgezien van de heffing van belastingrente als derving van vermogensrente door de belastingdienst, kent de fiscus ook nog de maatregel van het opleggen van een verzuimboete. Een dergelijke boete legt de fiscus op als de belastingplichtige geen of niet tijdig relevante informatie aanreikt.

In geval de btw-correctie over 2020 het bedrag van € 20.000 overstijgt kan de fiscus een dergelijke verzuimboete opleggen. Deze bedraagt minimaal 5% en maximaal € 5.514. Onder de € 20.000 kan alleen een verzuimboete worden opgelegd wanneer de correctie 10% of meer is van het btw-totaal over 2020.

Hut Accountants helpt u met dergelijke vraagstukken

Ook wanneer u in 2021 tijdig de suppletieaangifte over 2020 indient om belastingrente te voorkomen, is het mogelijk dat aan u een verzuimboete wordt opgelegd. Is er sprake van btw-aangifte en betalingsachterstanden, dan voorkomt u die mogelijke verzuimboete dus niet. Onze adviseurs op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie adviseren u graag t.a.v. wat u het beste kunt doen.