Voordelen van de voorlopige belastingaanslag

In het geval van loondienst draagt de werkgever elke maand loonheffing af voor de werknemer. Vervolgens moet deze het jaar daarop vóór 1 mei de aangifte inkomstenbelasting indienen waarna men de definitieve aanslag van de belastingdienst ontvangt. Soms kan het echter nuttig zijn de ontvangst van een aanslag te versnellen. Het aanvragen van een voorlopige belastingaanslag kan diverse voordelen bieden.

Wat is een voorlopige belastingaanslag?

Idealiter is de definitieve belastingaanslag € 0. Zowel ondernemers als werknemers kunnen echter ook gedurende het lopende belasting jaar alvast zelf een voorlopige belastingaanslag aanvragen. Dat doet men wanneer men juist een teruggave verwacht of wanneer men denkt te moeten bijbetalen en niet achteraf in 1 keer verrast wil worden met een hoge definitieve belastingaanslag.

In geval van ondernemerschap stuurt de fiscus zelf dikwijls al een voorlopige belastingaanslag. Deze wordt daarbij gebaseerd op de gegevens van vorig jaar. Het kan ook verstandig zijn om die voorlopige belastingaanslag gedurende het belastingjaar aan te passen. Ook dat voorkomt dat de werkelijke belastingplicht uit de pas gaat lopen met hetgeen nu periodiek aan voorlopige belasting wordt afgedragen.

Voor wie kan een voorlopige belastingaanslag of aanpassing daarvan relevant zijn?

Wanneer iemands persoonlijke situatie gedurende het jaar verandert, maar de belastingdienst heeft hier geen zicht op, dan kan de werkelijke belastingplicht gaan afwijken van de voorheffing. Zowel de loonheffing (loondienst) als de voorlopige belastingaanslag kloppen dan niet met de realiteit. Dat heeft als gevaar dat men bij de definitieve belastingaanslag nadien veel moet bijbetalen of veel terug krijgt. In dat eerste geval kan men flink schrikken. Een teruggave ontvangen veel mensen, zeker in deze economisch moeilijke tijden, liever al eerder.

Groepen die extra moeten opletten zijn startende ondernemers, mensen die op korte termijn zullen pensioneren en mensen die gaan scheiden. Ook woningkopers hebben vaak baat bij de voordelen van een voorlopige belastingaanslag. Door deze aan te vragen of aan te passen kunnen dergelijke mensen alvast aanvangen met (extra) belastingbetaling of krijgen zij eerder geld terug.

Voorbeelden van voordelen van de voorlopige belastingaanslag

Voor de groep woningkopers brengt het aanvragen van een voorlopige belastingaanslag fiscale voordelen met zich mee. Als woningkoper geniet men immers eenmalig allerlei extra aftrekposten waardoor men belastinggeld terugkrijgt. Wanneer men wacht met het verstrekken van deze informatie, ontvangt men het voordeel pas halverwege het volgende kalenderjaar direct na de definitieve aangifte.

Ook voor mensen die juist (meer) belasting moeten betalen kan de voorlopige belastingaanslag voordelen bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor personen die vermogensbelasting moeten betalen. Door al gedurende het kalenderjaar belasting over het lopende jaar te betalen, verlaagt men de vermogensgrondslag. Eerder belasting betalen scheelt dus in dat geval juist belasting.

Geld verdienen door sneller belasting te betalen

De voorlopige belastingaanslag kan zowel in termijnen als ineens worden betaald. Daarbij kan aanspraak worden gemaakt op een betalingskorting die vanaf 2024 weer oploopt tot wel 4%. Aangezien de rente op spaargeld momenteel nog steeds vrijwel nihil is, is het vanwege de te bedingen betalingskorting interessant om sneller belasting te betalen.

Hut Accountants, uw fiscaal specialist

De medewerkers van Hut Accountants zijn vanzelfsprekend niet alleen bedreven binnen de vakgebieden van accountancy en salarisadministratie, maar ook ten aanzien van belastingadvies. Vanzelfsprekend kennen zij de voor- en nadelen van een voorlopige belastingaanslag in iedere situatie snel. Zij staan u in uw fiscale beslissingen dan ook met raad en daad bij.