Voor eind maart 2023 uw WBSO-uren melden

Maakte u als ondernemer in 2022 gebruik van de WBSO-regeling? Dat is de belangrijkste subsidie op het gebied van stimulatie van R&D-activiteiten in Nederland. Denk er dan aan dat u voor eind maart 2023 uw WBSO-uren moet melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO is de uitvoerder van deze subsidie.

Waarom uw WBSO-uren melden?

Als u in 2022 een beroep heeft gedaan op de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), dan heeft u over 1 of meer perioden in dat jaar een S&O-verklaring ontvangen. Deze bevat een richtbedrag aan subsidie en is gebaseerd op het aantal uren dat u van tevoren verwachtte aan ontwikkeling te gaan besteden. Heeft u al deze uren in 2022 daadwerkelijk besteed aan R&D, dan kon u het totale bedrag aan loonheffingskorting op de beschikking toepassen en hoeft u niets terug te betalen.

Om vast te kunnen stellen op hoeveel subsidie u daadwerkelijk recht had, moet u voor eind maart 2023 uw WBSO-uren over 2022 melden. Deze taak geldt overigens niet in alle gevallen.

Wie moeten WBSO-uren melden?

Alle ondernemingen die personeel in dienst hebben moeten voor eind maart 2023 de WBSO-uren melden. Dat geldt ook in het geval u meer uren hebt ontwikkeld dan u had aangevraagd. Zelfs wanneer er geen S&O-uren zijn gemaakt en u de oorspronkelijk toegekende loonheffingskorting niet heeft toegepast, dan moet dat toch worden doorgegeven.

zzp’ers hoeven de WBSO-uren in beginsel niet te melden

De WBSO kan ook worden toegepast als korting op de inkomstenbelasting voor zzp’ers. U krijgt een standaard belastingkorting wanneer u 500 S&O-uren of meer realiseerde. Alleen wanneer u dit aantal uren niet gehaald heeft, moet u als zzp’er uw daadwerkelijke WBSO-uren melden. U ontvangt dan een correctiebeschikking en kunt de korting op de inkomstenbelasting over 2022 niet toepassen.

Binnen 1 maand melden bij bedrijfsbeëindiging of faillissement

Het melden van de WBSO-uren dient jaarlijks voor eind maart te gebeuren. Uitzondering daarop vormt de situatie van bedrijfsbeëindiging of faillissement. Krijgt uw onderneming daarmee te maken, dan dient u binnen één maand na beëindiging de daadwerkelijk gerealiseerde WBSO-uren door te geven aan het RVO.

Hut Accountants waarborgt uw compliance

Bij Hut Accountants waarborgen wij dat 'het voldoen aan' of 'naleven van' alle complexe regelgeving op fiscaal en daaraan gerelateerd niveau, op correcte wijze gebeurt. Onze accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs kennen de vele regeltechnische verplichtingen als hun broekzak. Zij helpen u graag met verantwoorden.