Verkoop een marge-auto als btw-auto

Als een BTW-ondernemer een zakelijke auto koopt, heeft hij bij voorkeur een auto waarvan hij bij aankoop de btw kan verrekenen. Maar als het een gebruikte auto is, is er vaak sprake van een marge-auto. Wat veel ondernemers niet weten is dat in zo’n geval mag worden afgezien van toepassing van de margeregeling en de auto als btw-auto mag worden verkocht

Stel, een handelaar heeft een auto ingekocht voor € 15.000. Als hij de auto als marge-auto verkoopt voor € 18.000 is € 520 btw verschuldigd over de winstmarge. De handelaar heeft dan een winst behaalt van € 3.000 minus € 520 btw is € 2.480. De koper kan deze btw echter niet verrekenen, dus de auto kost hem € 18.000.
Afzien van toepassing van de margeregeling kan dan voor beide partijen voordelig uitpakken. Stel dat koper en verkoper bij afzien van de margeregeling een prijs overeenkomen van € 17.500 exclusief BTW, dan behaald de verkoper een winstmarge van € 2.500 en koper bespaart € 500. Zowel verkoper als koper zijn nu beter af.

Helaas is deze mogelijkheid vrij onbekend. Door van deze mogelijkheid gebruik te maken kan een verkoper een onder margeregeling ingekochte auto aantrekkelijk maken voor een ondernemer. Andersom heeft een btw-ondernemer die een gebruikte auto zoekt hiermee veel meer keus, immers iedere auto kan als btw-auto worden gekocht.
Er kan dan een lagere prijs worden overeengekomen, terwijl de verkoper per saldo meer winst maakt.

De regeling mag uiteraard niet andersom worden toegepast, dus een ingekocht btw-auto kan niet als marge-auto worden verkocht.
Er is nog een belangrijke voorwaarde voor de verkoper: een auto die als marge-auto is ingekocht en als btw-auto worden verkocht mag niet worden meegenomen in de globalisatie.