Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2017 vastgesteld

Eigen rijders die internationale ritten maken, mogen per gereden dag een vast bedrag van hun winst aftrekken als verblijfskosten. Voor 2017 is dit bedrag € 35,50. Het bedrag dat eigen rijders mogen aftrekken, wordt jaarlijks aangepast. Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

- De rit moet langer duren dan 24 uur;

- De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximumafstand;

- De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.

- Het aantal gereden dagen kan worden aangetoond met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.

- De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.

Eigen rijders kunnen er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. Zij moeten dan wel aannemelijk kunnen maken dat hun werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag.

Bron: Belastingdienst