Veranderde regels voor btw-vooraftrek per 1-1-2021

Per 1-1-2021 is sprake van veranderde regels met betrekking tot btw-aftrek oftewel voorbelasting. Hoewel exacte invulling van de veranderde regels t.a.v. btw-aftrek nog door het kabinet bekend gemaakt moet worden, attendeert Hut Accountants, uw partner op het gebied van accountancy, belastingadvies en salarisadministratie, u hier nu al op. U kunt daar dan alvast rekening mee houden en voorkomt zo onaangename verrassingen.

Hoe waren de regels voor btw-aftrek tot voorkort?

Tot dusverre was het een ondernemer voor de btw toegestaan om betaalde btw op goederen en diensten in geheel in vooraftrek te brengen wanneer deze ook maar in enige mate in relatie stonden tot de door de onderneming ontplooide zakelijke activiteiten. In geval van btw-vooraftrek voor goederen met een roerend (lees: verplaatsbaar) karakter, moest aan het einde van elk kalenderjaar een correctie doorgevoerd worden t.a.v. de btw-vooraftrek voor het gedeelte waarvoor sprake was van privégebruik.

In geval van kosten voor onroerende (grondverbonden) goederen was bij aanschaf meteen al enkel een evenredig deel aftrekbaar, afhankelijk van de mate waarin het gebruik van het onroerend goed als zakelijk viel aan te merken.

Wat houden de veranderde regels voor btw-vooraftrek in?

Nederland wil het recht op btw-vooraftrek vooraf nu beperken als ingekochte goederen of diensten met een roerend karakter voor méér dan 90% gebruikt worden voor niet-zakelijk activiteiten. Dit is een reactie op de ontwikkeling dat veel ondernemers de btw op kosten van hun totale eigen nieuwbouwwoning vooraf terugvragen wegens de plaatsing van zonnepanelen (met een roerend karakter). De Hoge Raad zal over de rechtsgeldigheid van een dergelijke constructie binnenkort een uitspraak doen.

Ondertussen heeft de EU Nederland echter inmiddels reeds toestemming gegeven voor het doorvoeren van veranderde regels voor btw-aftrek. Deze regels zullen naar verwachting zoals aangegeven met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 worden ingevoerd.

Consequenties veranderde regels voor btw-aftrek

Bent u ondernemer en gaat u in 2021 goederen / diensten aanschaffen met maar een zeer beperkt zakelijk karakter? Zorg er dan voor dat u kunt aantonen dat deze goederen / diensten voor minimaal 10% toerekenbaar zijn aan uw zakelijke activiteiten. Alleen dan kunt u de btw in geheel in vooraftrek brengen en aan het einde van het kalenderjaar corrigeren. Dit zorgt voor liquiditeitsvoordelen.

Hut Accountants beantwoordt uw vragen

Heeft u vragen over wat de veranderde regels voor btw-vooraftrek per 1-1-2021 voor u voor consequenties hebben? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de specialisten van Hut Accountants.