Vanaf 2024 digitaal uw BV oprichten

Gemak dient de mens. En daar waar processen via de digitale snelweg efficiënter en slagvaardiger kunnen worden gemaakt, daar laten innovatie fintechbedrijven dat meestal niet na. Soms zit regelgeving nog even dwars. Maar vanaf 2024 is het dan zo ver en kunt u digitaal uw eigen BV oprichten!

Waarom digitaal uw BV oprichten?

Voor het oprichten van een BV is altijd een notaris nodig. Dit hangt samen met alle wettelijke formaliteiten en het grote belang dat notariële akten in het juridische proces van vennootschapsoprichting vervullen. Notarissen waarborgen de betrouwbaarheid, dragen zorg voor de juiste bevoegdheden en voor de in dit proces benodigde registraties. Dat voorkomt fraude en misbruik bij de oprichting, waar soms immers grote financiële belangen mee gepaard gaan.

Iedere (kandidaat)notaris in Nederland is verplicht lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Deze organisatie bewaakt en bevordert de kwaliteit van het notarieel werk. De KNB pleit al geruime tijd voor het invoeren van een digitale notariële akte, o.a. t.b.v. het digitaal oprichten van een BV. De mogelijkheden die videoconferentie, online identificatie-technieken en digitale ondertekening vandaag de dag bieden, maken het mogelijk om dit proces online te doen. Dat maakt het sneller, goedkoper, effectiever en gebruiksvriendelijker. En het proces is volledig transparant.

Waarom nu pas?

Reeds sinds augustus 2021 verplicht een Europese richtlijn het bieden van de mogelijkheid om volledig online een BV op te kunnen richten. T.b.v. de implementatie maakte het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid echter gebruik van de voorliggende uitstelmogelijkheid. Nu het wetsvoorstel medio 2023 door de Eerste en Tweede Kamer werd aangenomen, zal het digitaal oprichten van een BV per 1 januari 2024 eindelijk daadwerkelijk mogelijk zijn in ons land.

Hoe werkt het?

Onder andere via Notaris.nl kunt u als (toekomstig) ondernemer contact opnemen met een notaris. Deze maakt met u afspraken over inhoud en prijs van de akte en voert vervolgens de recherches en het clientonderzoek uit. Vervolgens plant de notaris een online afspraak voor het passeren van de akte.

Iedere notaris is per 1 januari 2024 aangesloten op een speciaal centraal passeerplatform dat door de KNB wordt beheerd en dat notariële gegevensverwerking volledig faciliteert. Dit systeem vormt een centraal digitaal passeerplatform waarbij de client op uitnodiging van de notaris in een afgeschermde online omgeving voor de notaris verschijnt via een digitale audio-videoverbinding. Het systeem faciliteert sluitende digitale identificatie op het allerhoogste niveau en biedt tevens de mogelijkheid om de akte formeel digitaal te ondertekenen. Iedere gepasseerde akte wordt tevens bewaard door de KNB. Heel handig!

Hut Helpt bij ondernemen, ook digitaal

Het digitaal oprichten van uw BV is slechts 1 notariële stap in de totale ondernemerscyclus. De accountants, belastingadviseurs en salarisadministrateurs staan u op financieel, fiscaal en administratief gebied bij. Wij houden van persoonlijk contact. Echter ook ons kantoor kent een breed aanbod van digitale diensten die het leven van ondernemers gemakkelijker maken.

Meer weten hierover? Stel gerust uw vraag.